167
Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας
8
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό
 • Διατροφή ιχθύων, διατροφή ανθρώπων και υδατοκαλλιέργειες
 • Διεργασίες πέψεως [φυσικές διεργασίες, χημικές διεργασίες (χημική πέψη στον στόμαχο, χημική πέψη στο έντερο, χημική πέψη στα πυλωρικά τυφλά), χρονική διάρκεια πέψεως-κενώσεως πεπτικού σωλήνα, πεπτικότητα προσληφθείσης τροφής, απορρόφηση θρεπτικών συστατικών]
 • Διάμεσος μεταβολισμός ιχθύων (πρωτεϊνών, λιπών και υδατανθράκων). Ρόλος των βιταμινών, των ανόργανων στοιχείων και του νερού στο διάμεσο μεταβολισμό των ιχθύων)
 • Ενεργειακός μεταβολισμός (αναπνευστική άλυσος, ενεργειακή κατανομή, βασικές αρχές βιοενεργητικής). Παράγοντες που επηρεάζουν τον ενεργειακό μεταβολισμό
 • Διατροφή και ποιότητα εκτρεφόμενων ιχθύων (σημασία της διατροφής στη διαμόρφωση της ποιότητας, σχέσεις - αλληλεπιδράσεις της διατροφής και άλλων παραγόντων)
 • Ανάγκες ιχθύων σε ενέργεια, πρωτεΐνες, λίπη, υδατάνθρακες, βιταμίνες, ανόργανα στοιχεία και παράγοντες που τις επηρεάζουν
 • Διατροφή και παθολογικές καταστάσεις ιχθύων και άλλων υδρόβιων οργανισμών (παθολογικές καταστάσεις οφειλόμενες σε μη ισόρροπα ή ελλειμματικά σιτηρέσια, προβλήματα υγείας οφειλόμενα σε αντιδιαιτητικές ή βλαπτικές ουσίες)
 • Σιτηρέσια - τροφές ιχθύων και άλλων υδρόβιων οργανισμών (κατάρτιση και παρασκευή των διαφόρων κατηγοριών ιχθυοτροφών, εμπλουτισμός ζωντανής τροφής, αποθήκευση-συντήρηση ιχθυοτροφών)
 • Παρούσες και μελλοντικές προοπτικές διαθεσιμότητας πρώτων υλών ιχθυοτροφών, εναλλακτικές λύσεις για αειφόρο ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών. Παρούσες και μελλοντικές τάσεις βελτίωσης της ποιότητας, πεπτικότητας και απόδοσης σιτηρεσίων ιχθυοτροφών
 • Προτεινόμενες προδιαγραφές σιτηρεσίων-τροφών εκτρεφόμενων ειδών ιχθύων και άλλων υδρόβιων οργανισμών (τσιπούρα, λαβράκι, πέστροφα, σολομός, κυπρίνος, γαρίδα κλπ)
 • Εργαστηριακές ασκήσεις κατάρτισης σιτηρεσίων εκτρεφόμενων ιχθύων και άλλων υδρόβιων οργανισμών
 • Εργαστηριακές ασκήσεις προσδιορισμού της πεπτικότητας στους ιχθύς