Τμήμα Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
8
Προπτυχιακό
Επιλογής

Διαλέξεις

 

 1. Ο ρόλος και οι προοπτικές της τυροκομίας στην ελληνική και παγκόσμια παραγωγή τροφίμων. Οργάνωση τυροκομικών μονάδων.
 2. Πρώτες ύλες. Πήξη του γάλακτος.
 3. Μικροβιακές καλλιέργειες και είδη μικροοργανισμών που απαντούν στα τυριά.
 4. Στάδια παραγωγής τυριών.
 5. Κατηγορίες τυριών-Ι.
 6. Κατηγορίες τυριών-ΙΙ.
 7. Ωρίμαση των τυριών.
 8. Συσκευασία, συντήρηση, σύσταση και αποδόσεις τυριών.
 9. Φυσικές και οργανοληπτικές ιδιότητες τυριών.
 10. Ελαττώματα τυριών και επίλυση προβλημάτων.
 11. Τυρόγαλα: Σύσταση, ιδιότητες, αξιοποίηση.
 12. Ανακατεργασμένα τυριά και άλλα τυροκομικά προϊόντα.
 13. Σύγχρονες τάσεις στην τυροκομία

 

Εργαστηριακές ασκήσεις :

Δεκατρείς εργαστηριακής ασκήσεις με την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών στην πιλοτική παραγωγή και αξιολόγηση διαφόρων κατηγοριών τυριών