1690
Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων
9
Προπτυχιακό
Επιλογής

Υγιεινή εισαγωγή (Ορισμοί, ο ρόλος της δημόσιας διοίκησης στην υγεία, Ευρωπαϊκή Ένωση, Κτηνιατρική Δημόσια Υγεία, χαρακτηριστικά και αξιολόγηση διαγνωστικών μεθόδων), Ζωονόσοι, Επίδραση εντατικής εκτροφής στην υγιεινή των παραγωγικών ζώων, Υγιεινή μαστού των παραγωγικών ζώων, Υγιεινή τροφίμων ζωικής προέλευσης, Υγιεινή και διαχειριστικά λάθη (Κέτωση, οξέωση, υπασβεστιαιμία, τυμπανισμός), Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, Υγεία και ευζωία των ζώων, Βιοτρομοκρατία και ζωική παραγωγή, Επαγγελματικοί κίνδυνοι στη ζωική παραγωγή, Βιοασφάλεια στην κτηνοτροφική μονάδα.

Y-22 Υγιεινή Ζώων.doc