18
Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας
9
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό
  • Άμεσες και έμμεσες επιδράσεις του κλίματος στη γεωργία και τη ζωική παραγωγή
  • Επιδράσεις του κλίματος και των ακραίων καιρικών συνθηκών στην ανάπτυξη, τη γαλακτοπαραγωγή και την αναπαραγωγή των αγροτικών ζώων
  • Μέτρα αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών στα διάφορα είδη παραγωγικών ζώων
  • Εκπεμπόμενα αέρια του θερμοκηπίου από το εκτρεφόμενο ζωικό κεφάλαιο και τα διάφορα παραγωγικά συστήματα
  • Παράγοντες που επηρεάζουν το αποτύπωμα του άνθρακα τω ζωικών προϊόντων
  • Υπολογισμός εκπεμπόμενων αερίων από το ζωικό κεφάλαιο και στρατηγικές μείωσης αυτών
  • Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στις υδατοκαλλιέργειες και των υδατοκαλλιεργειών στην κλιματική αλλαγή