3570
Τμήμα Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
9
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

1. Εισαγωγικό Μάθημα

2. Βασικές Αρχές Δημόσιας Υγείας με Έμφαση στη Δημόσια Υγεία και Διατροφή

3. Επιλογή Τροφής

4. Διατροφικές Πολιτικές για Παρεμβάσεις σε Επίπεδο Ατόμου

5. Διατροφικές Πολιτικές για Παρεμβάσεις σε Επίπεδο Κοινότητας

6. Διατροφικές Πολιτικές για Παρεμβάσεις σε Επίπεδο Πληθυσμού

7. Διατροφικές Συστάσεις

8. Επιδημίες και Λοιμώδη Νοσήματα

9. Υποσιτισμός

10.  Παχυσαρκία

11. Συζήτηση Δημοσιευμένων Μελετών

12. Συζήτηση Δημοσιευμένων Μελετών

13. Ανακεφαλαίωση

Ε-14 Δημόσια Υγεία και Διατροφή.docx