Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
9
Προπτυχιακό
Επιλογής
  1. Γενική θεώρηση, σημασία για τη ζωική παραγωγή αλλά και την αναπαραγωγή του ανθρώπου
  2. Σπέρμα. Συλλογή και αξιολόγηση
  3. Τεχνικές συγχρονισμού οίστρου
  4. Τεχνητή σπερματέγχυση
  5. Τεχνική μεταφοράς εμβρύων
  6. In vitro παραγωγή εμβρύων
  7. Συντήρηση γενετικού υλικού
  8. Προσδιορισμός και επιλογή φύλου
  9. Κλωνοποίηση και διαίρεση εμβρύων
  10. Παραγωγή διαγονιδιακών και χειμερικών ζώων
Ε-11 Βιοτεχνολογία Αναπαραγωγής.docx