Εξάμηνο 1

Τίτλος Εργαστήριο/Τμήμα Υ/Ε
Γενετική Τμήμα Βιοτεχνολογίας Υποχρεωτικό
Φυσική Τμήμα Βιοτεχνολογίας Υποχρεωτικό
Αρχές Ζωικής Παραγωγής Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας Υποχρεωτικό
Ανόργανη Χημεία Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής Υποχρεωτικό
Αγγλικά 1 Φροντιστήριο Αγγλικών Υποχρεωτικό
Γεωργική Ζωολογία - Εντομολογία Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Υποχρεωτικό
Αρχές Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογίας
Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων
Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
Υποχρεωτικό

Εξάμηνο 2

Τίτλος Εργαστήριο/Τμήμα Υ/Ε
Εισαγωγή στη Πληροφορική Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Υποχρεωτικό
Αγγλικά 2 Φροντιστήριο Αγγλικών Υποχρεωτικό
Βοτανική Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Υποχρεωτικό
Βιομετρία Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Υποχρεωτικό
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Υποχρεωτικό
Στοιχεία Οργανικής Χημείας Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής Υποχρεωτικό
Μικροβιολογία Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων Υποχρεωτικό

Εξάμηνο 3

Τίτλος Εργαστήριο/Τμήμα Υ/Ε
Εισαγωγή στη Βιοχημεία Ζωικών Οργανισμών Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής Υποχρεωτικό
Ανατομία – Ιστολογία Ζώων Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων Υποχρεωτικό
Υδροβιολογία-Πλαγκτολογία Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας Υποχρεωτικό
Βελτίωση και Διαχείριση Βοσκοτόπων Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής Υποχρεωτικό
Αρχές Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας Υποχρεωτικό
Αγγλικά 3 Φροντιστήριο Αγγλικών Υποχρεωτικό
Ζωικοί Εχθροί Αποθηκευμένων Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Επιλογής
Ιστορία της Γεωπονικής Επιστήμης Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Επιλογής
Γεωργικές Εφαρμογές Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Επιλογής

Εξάμηνο 4

Τίτλος Εργαστήριο/Τμήμα Υ/Ε
Αγγλικά 4 Φροντιστήριο Αγγλικών Υποχρεωτικό
Κλιματολογία Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Επιλογής
Γεωργία Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Υποχρεωτικό
Φυσιολογία Θρέψεως Ζώων Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής Υποχρεωτικό
Μελισσοκομία - Σηροτροφία Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Υποχρεωτικό
Αγροτική Οικονομία και Πολιτική Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Υποχρεωτικό
Φυσιολογία Αγροτικών Ζώων Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων Υποχρεωτικό
Διδακτική/ Γεωργική Εκπαίδευση Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Επιλογής
Στοιχεία Οικολογίας και Περιβάλλοντος Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Επιλογής

Εξάμηνο 5

Τίτλος Εργαστήριο/Τμήμα Υ/Ε
Αγροτουρισμός Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Επιλογής
Βρωματολογία Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής Υποχρεωτικό
Μέθοδοι Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας Υποχρεωτικό
Ασφάλεια και Ποιότητα Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης
Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων
Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας
Υποχρεωτικό
Αγγλικά 5 Φροντιστήριο Αγγλικών Υποχρεωτικό
Εκτροφή Ζώων Αναψυχής
Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
Επιλογής
Ειδικές Εκτροφές (γουνοφόρα, σαλιγκάρια, ωδικά πτηνά, ελαφοειδή, πειραματόζωα)
Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
Επιλογής
Εκτροφή Μηρυκαστικών (Ζώων) Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας Υποχρεωτικό
Φυσιολογία Ανάπτυξης Ζώων Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας Υποχρεωτικό

Εξάμηνο 6

Τίτλος Εργαστήριο/Τμήμα Υ/Ε
Ιχθυολογία – Βενθολογία Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας Υποχρεωτικό
Εκτροφή Μονογαστρικών Ζώων Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας Υποχρεωτικό
Αγγλικά 6 Φροντιστήριο Αγγλικών Υποχρεωτικό
Παραγωγικά Συστήματα (Ζώων) Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας Επιλογής
Αγροτική Κοινωνιολογία Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Επιλογής
Διατροφή Μηρυκαστικών (Ζώων) Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής Υποχρεωτικό
Φυσιολογία Γαλακτοπαραγωγής και Αναπαραγωγής
Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
Υποχρεωτικό
Βιοτεχνολογία Αγροτικών Ζώων Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας Υποχρεωτικό
Χημεία Τροφίμων Τμήμα Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Επιλογής
Συστήματα Πολυμέσων Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Επιλογής

Εξάμηνο 7

Τίτλος Εργαστήριο/Τμήμα Υ/Ε
Μικροβιολογία Τροφίμων Τμήμα Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Επιλογής
Τεχνολογία Γάλακτος και Κρέατος Τμήμα Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Υποχρεωτικό
Εισαγωγή στο Τεχνικό Σχέδιο με Η/Υ (ΑutoCAD) Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γ. Μηχανικής Επιλογής
Φαρμακολογία Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων Υποχρεωτικό
Διατροφή Μονογαστρικών Ζώων Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής Υποχρεωτικό
Τεχνολογία Ζωοτροφών Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής Επιλογής
Υδατοκαλλιέργειες Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας Υποχρεωτικό
Ηθολογία – Ευζωία Ζώων Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας Υποχρεωτικό
Αρχές Διατροφής του Ανθρώπου Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής Επιλογής

Εξάμηνο 8

Τίτλος Εργαστήριο/Τμήμα Υ/Ε
Συστήματα Ποιότητας -Πιστοποίηση Προϊόντων Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής Επιλογής
Παραγωγή Υδρόβιων Οργανισμών Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας Υποχρεωτικό
Σχεδιασμός και Οργάνωση Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γ. Μηχανικής Υποχρεωτικό
Ανοσολογία
Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
Επιλογής
Marketing Ζωικών Προϊόντων Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Υποχρεωτικό
Τεχνολογία Γάλακτος ΙΙ - Τυροκομία Τμήμα Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Επιλογής
Διατροφή Υδρόβιων Οργανισμών Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας Υποχρεωτικό
Νοσήματα Αγροτικών Ζώων Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων Υποχρεωτικό

Εξάμηνο 9

Τίτλος Εργαστήριο/Τμήμα Υ/Ε
Ευφυή Συστήματα και Εξόρυξη Γνώσης Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Επιλογής
Βιοτεχνολογία Αναπαραγωγής
Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
Επιλογής
Αυτοματισμοί στη Ζωική Παραγωγή Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γ. Μηχανικής Επιλογής
Υγιεινή Αγροτικών Ζώων Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων Επιλογής
Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Υποχρεωτικό
Διατροφή και Δημόσια Υγεία Τμήμα Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Υποχρεωτικό
Ζωική Παραγωγή και Περιβάλλον
Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας
Υποχρεωτικό
Ζωική Παραγωγή & Δημόσια Υγεία Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων Επιλογής
Οικονομικά Ζωικής Παραγωγής Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Υποχρεωτικό
Αρχές Παιδαγωγικής Επιλογής
Αναλυτική Τοξικολογία – Ξενοβιοτικά Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής Επιλογής