Εξάμηνο 9

Τίτλος Εργαστήριο/Τμήμα Υ/Εεικονίδιο ταξινόμησης
Υγιεινή Αγροτικών Ζώων Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων Επιλογής
Αυτοματισμοί στη Ζωική Παραγωγή Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γ. Μηχανικής Επιλογής
Ζωική Παραγωγή & Δημόσια Υγεία Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων Επιλογής
Αρχές Παιδαγωγικής Επιλογής
Αναλυτική Τοξικολογία – Ξενοβιοτικά Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής Επιλογής
Βιοτεχνολογία Αναπαραγωγής
Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
Επιλογής
Ευφυή Συστήματα και Εξόρυξη Γνώσης Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Επιλογής
Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Υποχρεωτικό
Ζωική Παραγωγή και Περιβάλλον
Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας
Υποχρεωτικό
Διατροφή και Δημόσια Υγεία Τμήμα Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Υποχρεωτικό
Οικονομικά Ζωικής Παραγωγής Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Υποχρεωτικό

Εξάμηνο 5

Τίτλος Εργαστήριο/Τμήμα Υ/Εεικονίδιο ταξινόμησης
Ειδικές Εκτροφές (γουνοφόρα, σαλιγκάρια, ωδικά πτηνά, ελαφοειδή, πειραματόζωα)
Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
Επιλογής
Αγροτουρισμός Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Επιλογής
Εκτροφή Ζώων Αναψυχής
Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
Επιλογής
Βρωματολογία Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής Υποχρεωτικό
Μέθοδοι Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας Υποχρεωτικό
Φυσιολογία Ανάπτυξης Ζώων Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας Υποχρεωτικό
Ασφάλεια και Ποιότητα Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης
Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων
Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας
Υποχρεωτικό
Αγγλικά 5 Φροντιστήριο Αγγλικών Υποχρεωτικό
Εκτροφή Μηρυκαστικών (Ζώων) Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας Υποχρεωτικό

Εξάμηνο 6

Τίτλος Εργαστήριο/Τμήμα Υ/Εεικονίδιο ταξινόμησης
Παραγωγικά Συστήματα (Ζώων) Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας Επιλογής
Χημεία Τροφίμων Τμήμα Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Επιλογής
Αγροτική Κοινωνιολογία Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Επιλογής
Συστήματα Πολυμέσων Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Επιλογής
Φυσιολογία Γαλακτοπαραγωγής και Αναπαραγωγής
Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
Υποχρεωτικό
Βιοτεχνολογία Αγροτικών Ζώων Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας Υποχρεωτικό
Ιχθυολογία – Βενθολογία Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας Υποχρεωτικό
Εκτροφή Μονογαστρικών Ζώων Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας Υποχρεωτικό
Αγγλικά 6 Φροντιστήριο Αγγλικών Υποχρεωτικό
Διατροφή Μηρυκαστικών (Ζώων) Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής Υποχρεωτικό

Εξάμηνο 7

Τίτλος Εργαστήριο/Τμήμα Υ/Εεικονίδιο ταξινόμησης
Εισαγωγή στο Τεχνικό Σχέδιο με Η/Υ (ΑutoCAD) Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γ. Μηχανικής Επιλογής
Τεχνολογία Ζωοτροφών Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής Επιλογής
Μικροβιολογία Τροφίμων Τμήμα Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Επιλογής
Αρχές Διατροφής του Ανθρώπου Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής Επιλογής
Τεχνολογία Γάλακτος και Κρέατος Τμήμα Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Υποχρεωτικό
Υδατοκαλλιέργειες Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας Υποχρεωτικό
Ηθολογία – Ευζωία Ζώων Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας Υποχρεωτικό
Φαρμακολογία Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων Υποχρεωτικό
Διατροφή Μονογαστρικών Ζώων Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής Υποχρεωτικό

Εξάμηνο 4

Τίτλος Εργαστήριο/Τμήμα Υ/Εεικονίδιο ταξινόμησης
Κλιματολογία Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Επιλογής
Στοιχεία Οικολογίας και Περιβάλλοντος Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Επιλογής
Διδακτική/ Γεωργική Εκπαίδευση Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Επιλογής
Φυσιολογία Θρέψεως Ζώων Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής Υποχρεωτικό
Μελισσοκομία - Σηροτροφία Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Υποχρεωτικό
Φυσιολογία Αγροτικών Ζώων Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων Υποχρεωτικό
Γεωργία Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Υποχρεωτικό
Αγγλικά 4 Φροντιστήριο Αγγλικών Υποχρεωτικό
Αγροτική Οικονομία και Πολιτική Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Υποχρεωτικό

Εξάμηνο 8

Τίτλος Εργαστήριο/Τμήμα Υ/Εεικονίδιο ταξινόμησης
Ανοσολογία
Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
Επιλογής
Συστήματα Ποιότητας -Πιστοποίηση Προϊόντων Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής Επιλογής
Τεχνολογία Γάλακτος ΙΙ - Τυροκομία Τμήμα Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Επιλογής
Σχεδιασμός και Οργάνωση Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γ. Μηχανικής Υποχρεωτικό
Παραγωγή Υδρόβιων Οργανισμών Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας Υποχρεωτικό
Marketing Ζωικών Προϊόντων Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Υποχρεωτικό
Νοσήματα Αγροτικών Ζώων Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων Υποχρεωτικό
Διατροφή Υδρόβιων Οργανισμών Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας Υποχρεωτικό

Εξάμηνο 3

Τίτλος Εργαστήριο/Τμήμα Υ/Εεικονίδιο ταξινόμησης
Γεωργικές Εφαρμογές Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Επιλογής
Ζωικοί Εχθροί Αποθηκευμένων Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Επιλογής
Ιστορία της Γεωπονικής Επιστήμης Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Επιλογής
Αγγλικά 3 Φροντιστήριο Αγγλικών Υποχρεωτικό
Ανατομία – Ιστολογία Ζώων Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων Υποχρεωτικό
Υδροβιολογία-Πλαγκτολογία Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας Υποχρεωτικό
Βελτίωση και Διαχείριση Βοσκοτόπων Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής Υποχρεωτικό
Αρχές Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας Υποχρεωτικό
Εισαγωγή στη Βιοχημεία Ζωικών Οργανισμών Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής Υποχρεωτικό

Εξάμηνο 1

Τίτλος Εργαστήριο/Τμήμα Υ/Εεικονίδιο ταξινόμησης
Ανόργανη Χημεία Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής Υποχρεωτικό
Γεωργική Ζωολογία - Εντομολογία Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Υποχρεωτικό
Γενετική Τμήμα Βιοτεχνολογίας Υποχρεωτικό
Φυσική Τμήμα Βιοτεχνολογίας Υποχρεωτικό
Αρχές Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογίας
Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων
Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
Υποχρεωτικό
Αρχές Ζωικής Παραγωγής Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας Υποχρεωτικό
Αγγλικά 1 Φροντιστήριο Αγγλικών Υποχρεωτικό

Εξάμηνο 2

Τίτλος Εργαστήριο/Τμήμα Υ/Εεικονίδιο ταξινόμησης
Στοιχεία Οργανικής Χημείας Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής Υποχρεωτικό
Εισαγωγή στη Πληροφορική Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Υποχρεωτικό
Μικροβιολογία Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων Υποχρεωτικό
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Υποχρεωτικό
Βιομετρία Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Υποχρεωτικό
Βοτανική Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Υποχρεωτικό
Αγγλικά 2 Φροντιστήριο Αγγλικών Υποχρεωτικό