Εξάμηνο 8

Τίτλοςεικονίδιο ταξινόμησης Εργαστήριο/Τμήμα Υ/Ε
Marketing Ζωικών Προϊόντων Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Υποχρεωτικό
Ανοσολογία
Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
Επιλογής
Διατροφή Υδρόβιων Οργανισμών Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας Υποχρεωτικό
Νοσήματα Αγροτικών Ζώων Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων Υποχρεωτικό
Παραγωγή Υδρόβιων Οργανισμών Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας Υποχρεωτικό
Συστήματα Ποιότητας -Πιστοποίηση Προϊόντων Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής Επιλογής
Σχεδιασμός και Οργάνωση Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γ. Μηχανικής Υποχρεωτικό
Τεχνολογία Γάλακτος ΙΙ - Τυροκομία Τμήμα Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Επιλογής

Εξάμηνο 1

Τίτλοςεικονίδιο ταξινόμησης Εργαστήριο/Τμήμα Υ/Ε
Αγγλικά 1 Φροντιστήριο Αγγλικών Υποχρεωτικό
Ανόργανη Χημεία Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής Υποχρεωτικό
Αρχές Ζωικής Παραγωγής Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας Υποχρεωτικό
Αρχές Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογίας
Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων
Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
Υποχρεωτικό
Γενετική Τμήμα Βιοτεχνολογίας Υποχρεωτικό
Γεωργική Ζωολογία - Εντομολογία Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Υποχρεωτικό
Φυσική Τμήμα Βιοτεχνολογίας Υποχρεωτικό

Εξάμηνο 2

Τίτλοςεικονίδιο ταξινόμησης Εργαστήριο/Τμήμα Υ/Ε
Αγγλικά 2 Φροντιστήριο Αγγλικών Υποχρεωτικό
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Υποχρεωτικό
Βιομετρία Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Υποχρεωτικό
Βοτανική Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Υποχρεωτικό
Εισαγωγή στη Πληροφορική Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Υποχρεωτικό
Μικροβιολογία Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων Υποχρεωτικό
Στοιχεία Οργανικής Χημείας Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής Υποχρεωτικό

Εξάμηνο 3

Τίτλοςεικονίδιο ταξινόμησης Εργαστήριο/Τμήμα Υ/Ε
Αγγλικά 3 Φροντιστήριο Αγγλικών Υποχρεωτικό
Ανατομία – Ιστολογία Ζώων Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων Υποχρεωτικό
Αρχές Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας Υποχρεωτικό
Βελτίωση και Διαχείριση Βοσκοτόπων Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής Υποχρεωτικό
Γεωργικές Εφαρμογές Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Επιλογής
Εισαγωγή στη Βιοχημεία Ζωικών Οργανισμών Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής Υποχρεωτικό
Ζωικοί Εχθροί Αποθηκευμένων Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Επιλογής
Ιστορία της Γεωπονικής Επιστήμης Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Επιλογής
Υδροβιολογία-Πλαγκτολογία Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας Υποχρεωτικό

Εξάμηνο 4

Τίτλοςεικονίδιο ταξινόμησης Εργαστήριο/Τμήμα Υ/Ε
Αγγλικά 4 Φροντιστήριο Αγγλικών Υποχρεωτικό
Αγροτική Οικονομία και Πολιτική Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Υποχρεωτικό
Γεωργία Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Υποχρεωτικό
Διδακτική/ Γεωργική Εκπαίδευση Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Επιλογής
Κλιματολογία Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Επιλογής
Μελισσοκομία - Σηροτροφία Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Υποχρεωτικό
Στοιχεία Οικολογίας και Περιβάλλοντος Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Επιλογής
Φυσιολογία Αγροτικών Ζώων Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων Υποχρεωτικό
Φυσιολογία Θρέψεως Ζώων Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής Υποχρεωτικό

Εξάμηνο 5

Τίτλοςεικονίδιο ταξινόμησης Εργαστήριο/Τμήμα Υ/Ε
Αγγλικά 5 Φροντιστήριο Αγγλικών Υποχρεωτικό
Αγροτουρισμός Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Επιλογής
Ασφάλεια και Ποιότητα Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης
Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων
Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας
Υποχρεωτικό
Βρωματολογία Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής Υποχρεωτικό
Ειδικές Εκτροφές (γουνοφόρα, σαλιγκάρια, ωδικά πτηνά, ελαφοειδή, πειραματόζωα)
Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
Επιλογής
Εκτροφή Ζώων Αναψυχής
Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
Επιλογής
Εκτροφή Μηρυκαστικών (Ζώων) Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας Υποχρεωτικό
Μέθοδοι Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας Υποχρεωτικό
Φυσιολογία Ανάπτυξης Ζώων Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας Υποχρεωτικό

Εξάμηνο 6

Τίτλοςεικονίδιο ταξινόμησης Εργαστήριο/Τμήμα Υ/Ε
Αγγλικά 6 Φροντιστήριο Αγγλικών Υποχρεωτικό
Αγροτική Κοινωνιολογία Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Επιλογής
Βιοτεχνολογία Αγροτικών Ζώων Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας Υποχρεωτικό
Διατροφή Μηρυκαστικών (Ζώων) Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής Υποχρεωτικό
Εκτροφή Μονογαστρικών Ζώων Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας Υποχρεωτικό
Ιχθυολογία – Βενθολογία Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας Υποχρεωτικό
Παραγωγικά Συστήματα (Ζώων) Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας Επιλογής
Συστήματα Πολυμέσων Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Επιλογής
Φυσιολογία Γαλακτοπαραγωγής και Αναπαραγωγής
Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
Υποχρεωτικό
Χημεία Τροφίμων Τμήμα Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Επιλογής

Εξάμηνο 9

Τίτλοςεικονίδιο ταξινόμησης Εργαστήριο/Τμήμα Υ/Ε
Αναλυτική Τοξικολογία – Ξενοβιοτικά Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής Επιλογής
Αρχές Παιδαγωγικής Επιλογής
Αυτοματισμοί στη Ζωική Παραγωγή Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γ. Μηχανικής Επιλογής
Βιοτεχνολογία Αναπαραγωγής
Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
Επιλογής
Διατροφή και Δημόσια Υγεία Τμήμα Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Υποχρεωτικό
Ευφυή Συστήματα και Εξόρυξη Γνώσης Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Επιλογής
Ζωική Παραγωγή & Δημόσια Υγεία Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων Επιλογής
Ζωική Παραγωγή και Περιβάλλον
Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας
Υποχρεωτικό
Οικονομικά Ζωικής Παραγωγής Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Υποχρεωτικό
Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Υποχρεωτικό
Υγιεινή Αγροτικών Ζώων Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων Επιλογής

Εξάμηνο 7

Τίτλοςεικονίδιο ταξινόμησης Εργαστήριο/Τμήμα Υ/Ε
Αρχές Διατροφής του Ανθρώπου Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής Επιλογής
Διατροφή Μονογαστρικών Ζώων Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής Υποχρεωτικό
Εισαγωγή στο Τεχνικό Σχέδιο με Η/Υ (ΑutoCAD) Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γ. Μηχανικής Επιλογής
Ηθολογία – Ευζωία Ζώων Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας Υποχρεωτικό
Μικροβιολογία Τροφίμων Τμήμα Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Επιλογής
Τεχνολογία Γάλακτος και Κρέατος Τμήμα Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Υποχρεωτικό
Τεχνολογία Ζωοτροφών Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής Επιλογής
Υδατοκαλλιέργειες Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας Υποχρεωτικό
Φαρμακολογία Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων Υποχρεωτικό