Εξάμηνο 6

Τίτλοςεικονίδιο ταξινόμησης Εργαστήριο/Τμήμα Υ/Ε
Χημεία Τροφίμων Τμήμα Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Επιλογής
Φυσιολογία Γαλακτοπαραγωγής και Αναπαραγωγής
Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
Υποχρεωτικό
Συστήματα Πολυμέσων Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Επιλογής
Παραγωγικά Συστήματα (Ζώων) Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας Επιλογής
Ιχθυολογία – Βενθολογία Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας Υποχρεωτικό
Εκτροφή Μονογαστρικών Ζώων Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας Υποχρεωτικό
Διατροφή Μηρυκαστικών (Ζώων) Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής Υποχρεωτικό
Βιοτεχνολογία Αγροτικών Ζώων Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας Υποχρεωτικό
Αγροτική Κοινωνιολογία Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Επιλογής
Αγγλικά 6 Φροντιστήριο Αγγλικών Υποχρεωτικό

Εξάμηνο 4

Τίτλοςεικονίδιο ταξινόμησης Εργαστήριο/Τμήμα Υ/Ε
Φυσιολογία Θρέψεως Ζώων Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής Υποχρεωτικό
Φυσιολογία Αγροτικών Ζώων Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων Υποχρεωτικό
Στοιχεία Οικολογίας και Περιβάλλοντος Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Επιλογής
Μελισσοκομία - Σηροτροφία Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Υποχρεωτικό
Κλιματολογία Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Επιλογής
Διδακτική/ Γεωργική Εκπαίδευση Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Επιλογής
Γεωργία Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Υποχρεωτικό
Αγροτική Οικονομία και Πολιτική Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Υποχρεωτικό
Αγγλικά 4 Φροντιστήριο Αγγλικών Υποχρεωτικό

Εξάμηνο 5

Τίτλοςεικονίδιο ταξινόμησης Εργαστήριο/Τμήμα Υ/Ε
Φυσιολογία Ανάπτυξης Ζώων Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας Υποχρεωτικό
Μέθοδοι Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας Υποχρεωτικό
Εκτροφή Μηρυκαστικών (Ζώων) Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας Υποχρεωτικό
Εκτροφή Ζώων Αναψυχής
Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
Επιλογής
Ειδικές Εκτροφές (γουνοφόρα, σαλιγκάρια, ωδικά πτηνά, ελαφοειδή, πειραματόζωα)
Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
Επιλογής
Βρωματολογία Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής Υποχρεωτικό
Ασφάλεια και Ποιότητα Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης
Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων
Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας
Υποχρεωτικό
Αγροτουρισμός Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Επιλογής
Αγγλικά 5 Φροντιστήριο Αγγλικών Υποχρεωτικό

Εξάμηνο 1

Τίτλοςεικονίδιο ταξινόμησης Εργαστήριο/Τμήμα Υ/Ε
Φυσική Τμήμα Βιοτεχνολογίας Υποχρεωτικό
Γεωργική Ζωολογία - Εντομολογία Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Υποχρεωτικό
Γενετική Τμήμα Βιοτεχνολογίας Υποχρεωτικό
Αρχές Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογίας
Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων
Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
Υποχρεωτικό
Αρχές Ζωικής Παραγωγής Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας Υποχρεωτικό
Ανόργανη Χημεία Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής Υποχρεωτικό
Αγγλικά 1 Φροντιστήριο Αγγλικών Υποχρεωτικό

Εξάμηνο 7

Τίτλοςεικονίδιο ταξινόμησης Εργαστήριο/Τμήμα Υ/Ε
Φαρμακολογία Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων Υποχρεωτικό
Υδατοκαλλιέργειες Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας Υποχρεωτικό
Τεχνολογία Ζωοτροφών Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής Επιλογής
Τεχνολογία Γάλακτος και Κρέατος Τμήμα Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Υποχρεωτικό
Μικροβιολογία Τροφίμων Τμήμα Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Επιλογής
Ηθολογία – Ευζωία Ζώων Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας Υποχρεωτικό
Εισαγωγή στο Τεχνικό Σχέδιο με Η/Υ (ΑutoCAD) Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γ. Μηχανικής Επιλογής
Διατροφή Μονογαστρικών Ζώων Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής Υποχρεωτικό
Αρχές Διατροφής του Ανθρώπου Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής Επιλογής

Εξάμηνο 3

Τίτλοςεικονίδιο ταξινόμησης Εργαστήριο/Τμήμα Υ/Ε
Υδροβιολογία-Πλαγκτολογία Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας Υποχρεωτικό
Ιστορία της Γεωπονικής Επιστήμης Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Επιλογής
Ζωικοί Εχθροί Αποθηκευμένων Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Επιλογής
Εισαγωγή στη Βιοχημεία Ζωικών Οργανισμών Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής Υποχρεωτικό
Γεωργικές Εφαρμογές Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Επιλογής
Βελτίωση και Διαχείριση Βοσκοτόπων Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής Υποχρεωτικό
Αρχές Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας Υποχρεωτικό
Ανατομία – Ιστολογία Ζώων Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων Υποχρεωτικό
Αγγλικά 3 Φροντιστήριο Αγγλικών Υποχρεωτικό

Εξάμηνο 9

Τίτλοςεικονίδιο ταξινόμησης Εργαστήριο/Τμήμα Υ/Ε
Υγιεινή Αγροτικών Ζώων Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων Επιλογής
Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Υποχρεωτικό
Οικονομικά Ζωικής Παραγωγής Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Υποχρεωτικό
Ζωική Παραγωγή και Περιβάλλον
Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας
Υποχρεωτικό
Ζωική Παραγωγή & Δημόσια Υγεία Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων Επιλογής
Ευφυή Συστήματα και Εξόρυξη Γνώσης Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Επιλογής
Διατροφή και Δημόσια Υγεία Τμήμα Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Υποχρεωτικό
Βιοτεχνολογία Αναπαραγωγής
Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
Επιλογής
Αυτοματισμοί στη Ζωική Παραγωγή Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γ. Μηχανικής Επιλογής
Αρχές Παιδαγωγικής Επιλογής
Αναλυτική Τοξικολογία – Ξενοβιοτικά Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής Επιλογής

Εξάμηνο 8

Τίτλοςεικονίδιο ταξινόμησης Εργαστήριο/Τμήμα Υ/Ε
Τεχνολογία Γάλακτος ΙΙ - Τυροκομία Τμήμα Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Επιλογής
Σχεδιασμός και Οργάνωση Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γ. Μηχανικής Υποχρεωτικό
Συστήματα Ποιότητας -Πιστοποίηση Προϊόντων Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής Επιλογής
Παραγωγή Υδρόβιων Οργανισμών Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας Υποχρεωτικό
Νοσήματα Αγροτικών Ζώων Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων Υποχρεωτικό
Διατροφή Υδρόβιων Οργανισμών Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας Υποχρεωτικό
Ανοσολογία
Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
Επιλογής
Marketing Ζωικών Προϊόντων Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Υποχρεωτικό

Εξάμηνο 2

Τίτλοςεικονίδιο ταξινόμησης Εργαστήριο/Τμήμα Υ/Ε
Στοιχεία Οργανικής Χημείας Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής Υποχρεωτικό
Μικροβιολογία Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων Υποχρεωτικό
Εισαγωγή στη Πληροφορική Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Υποχρεωτικό
Βοτανική Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Υποχρεωτικό
Βιομετρία Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Υποχρεωτικό
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Υποχρεωτικό
Αγγλικά 2 Φροντιστήριο Αγγλικών Υποχρεωτικό