Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2022 του Εργαστηρίου Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής