210 529 4389
Εργαστήριο Ανατομίας & Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων,
Κτίριο Ι. Δημακόπουλος, 1ος όροφος

Μπαλάσκας Χρήστος

Επίκουρος Καθηγητής στην Λειτουργική Ανατομική, Ιστολογία και Εμβρυολογία Αγροτικών Ζώων
Διευθυντής Εργαστηρίου Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων

Βιογραφία
 • BSc, Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1992
 • MSc, Neurological Science, Department of Anatomy and Developmental Biology, University College London, 1993
 • PhD, Neuroscience, Department of Anatomy and Developmental Biology, University College London, 1997
Ερευνητική δραστηριότητα – Ενδιαφέροντα
 • Λειτουργική Ανατομική
 • Ιστολογία
 • Εμβρυολογία
Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
 • J. Ikonomopoulos, A. Aranaz, C. Balaskas, L. Sechi and M. Gazouli. Outbreak of acute tuberculosis in a goat herd; first report of Mycobacterium caprae isolation in Greece. Online Journal of Veterinary Research 10(2): 108-115 (2006)
 • B. Kotsampasi, C. Balaskas, G. Papadomichelakis and S. Chadio. Reduced Sertoli cell number and altered pituitary responsiveness in male lambs undernourished in utero. Animal Reproduction Science 114:135-147 (2009)
 • M. Foudoulakis*, C. Balaskas*, A. Csato, C. Szentes and G. Arapis. Japanese quail acute exposure to methamidophos: experimental design, lethal, sub-lethal effects and cholinesterase biochemical and histochemical expression. Science of the Total Environment 450-451:334-347 (2013)
 • C. Balaskas. Τhe pancreo-duodenal “connections” of the chicken embryo. Sustainable Development, Culture, Traditions Journal, Special Volume in Honor of Professor George I. Theodoropoulos, 8-16 (2019)
 • Mataragka, C. Balaskas, K. Sotirakoglou and J. Ikonomopoulos. Comparative evaluation of the performance of the PCR assays commonly used for the determination of sex in avian species. Journal of King Saud University – Science 32:228-234 (2020)