Εργαστήριο Ανατομίας & Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων

Ανατομείο

 • 9 ανατομικοί πάγκοι εργασίας με νεροχύτη.

 • Ηλεκτρονικός υπολογιστής και προβολικό.

 • Προθήκη και ντουλάπες που φιλοξενούν ανατομικά προπλάσματα, σκελετούς και σχετικό διδακτικό υλικό, αλλά και μέρος της ανατομικής συλλογής του εργαστηρίου που διαρκώς διευρύνεται.

Αίθουσα Μικροσκοπίας με:

 • 20 οπτικά μικροσκόπια

Μονάδα Φυσιολογίας

 • Μετρητής β-ακτινοβολίας

 • Μετρητής γ-ακτινοβολίας

 • Ψυχόμενη φυγόκεντρος

 • Φυγόκεντρος

 • Στερεοσκόπιο

 • Οπτικό μικροσκόπιο

 • Ανάστροφο μικροσκόπιο με μικροχειριστήριο

 • Θάλαμος νηματικής ροής

 • Κλίβανος CO2

Μονάδα Ιστολογίας - Εμβρυολογίας

 • Σύστημα ανάλυσης εικόνας με οπτικό μικροσκόπιο OLYMPUS BX50 και στερεοσκόπιο ZEISS Stemi 2000-C με εξωτερική πηγή προσπίπτοντος φωτισμού (OLYMPUS KL 200) και ηλεκτρονικός υπολογιστής με εξειδικευμένο λογισμικό Image-Pro Plus V3.0.1 for Windows 7 HOME PREMIUM (MEDIA CYBERNETICS, USA)

 • Οπτικό μικροσκόπιο Olympus CX31 εφοδιασμένο με κάμερα ALTRA 20 και λογισμικό φωτογράφισης (Analysis Get-IT)

 • Οπτικό μικροσκόπιο ZEISS Axioskop 20 εφοδιασμένο με λάμπα φθορισμού

 • 2 απαγωγοί εφοδιασμένοι με επιφάνεια και κλωβό εργασίας, αντιεκρηκτικούς υαλοπίνακες, πυροπροστασία, φωτισμό, πίνακα ελέγχου και σύστημα εξουδετέρωσης των αερίων ρύπων που εκλύονται

 • LEICA TP1020 ιστοκινέτα σε συνδυασμό με 2 LEICA EG1150 σταθμούς σκήνωσης -κάθε ένας περιλαμβάνει μια ψυχόμενη πλάκα EG1150C και ένα θερμαινόμενο σταθμό διανομής παραφίνης EG1150H

 • LEICA RM 2255 πλήρως αυτοματοποιημένος περιστρεφόμενος μικροτόμος και LEICA HI1210 υδατόλουτρο για τομές παραφίνης

 • LEICA κρυοτόμος CM 1500

Μονάδα Μικροβιολογίας

 • Θάλαμος επιπέδου βιοασφάλειας ΙΙ (Esco)

 • Θάλαμος PCR με φίλτρο και λάμπες UV (Bioair)

 • Θάλαμος νηματικής ροής

 • Real-time PCR (LightCycler 2.0, Roche)

 • Hybridization unit (Labnet ProBlot)

 • Θερμοκυκλοποιητής PCR (×2)

 • Φωτόμετρο ELISA (TECAN)

 • Moνάδα απεικόνισης μοριακών δοκιμών (Bio-Rad)

 • Κλίβανος CO2 (VXR)

 • Φυγόκεντροι (×3)

 • Κλίβανος

 • Ψηφιακό υδατόλουτρο (Labnet)

 • Οπτικό μικροσκόπιο (Bausch&Lomb)

Μονάδα Υγιεινής και Διαχείρισης της Υγείας των Ζώων

 • Θάλαμος PCR με φίλτρο HEPA και λάμπες UV (Esco)

 • Θερμοκυκλοποιητής PCR (Labnet)

 • Moνάδα απεικόνισης μοριακών δοκιμών (Bio-Rad)

 • Xημικός αναλυτής γάλακτος και μετρητής σωματικών κυττάρων (Lactoscan)

 • Υπερηχοτομογράφος [linear (6-10 MHz) και sector (2,5-6 MHz) probes]

 • Φυγόκεντροι (×3)

 • Κλίβανος CO2 (Forma Stericult Thermoscientific)

 • Οπτικό μικροσκόπιο (Novex)

 • Ζυγοί [αναλογικός, ψηφιακός και ηλεκτρονικός (Οhaus, Metter, Oertling)]

 • Ψηφιακό υδατόλουτρο (VWS)

ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εργαστήριο Ανατομίας & Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ιερά οδός 75, Βοτανικός, Αθήνα
ΤΚ: 118 55

TEL:               210 529 4382
FAX:               210 529 4388
EMAIL:         tvagelis@aua.gr
ΩΡΑΡΙΟ:     
Δευ – Παρ | 09:00 – 15:00