Εργαστήριο Ανατομίας & Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων

Ερευνητικοί Τομείς

Η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου είναι ευρεία και καλύπτει διάφορα γνωστικά αντικείμενα όπως η Ανατομία, η Ιστολογία-Εμβρυολογία, η Φυσιολογία, η Μικροβιολογία και η Υγιεινή των Αγροτικών Ζώων. Σε επίπεδο ερευνητικών πτυχιακών και μεταπτυχιακών μελετών, διδακτορικών διατριβών αλλά και ερευνητικών προγραμμάτων ενδεικτικοί ερευνητικοί τομείς στους οποίους το προσωπικό του Εργαστηρίου δραστηριοποιείται είναι:

 • Νευροενδοκρινολογία αναπαραγωγής

 • Αλληλεπιδράσεις διατροφής-αναπαραγωγής

 • Εμβρυικός (αναπτυξιακός) προγραμματισμός

 • Επιγενετικοί μηχανισμοί που μεσολαβούν στην εκδήλωση των αποτελεσμάτων του εμβρυικού προγραμματισμού

 • Μελέτη της κυτταρικής ανάπτυξης του εντερικού νευρικού συστήματος σε έμβρυα όρνιθας με τη χρήση ιστοχημείας και ανοσοϊστοχημείας

 • Μελέτη της έκφρασης βλεννινών και της ανάπτυξης του γλυκοκάλυκα σε έμβρυα όρνιθας με τη χρήση ιστοχημείας και ανοσοϊστοχημείας

 • Οργανογένεση σε έμβρυα όρνιθας

 • Εφαρμογές της ιστοχημείας και ανοσοϊστοχημείας στη διερεύνηση της τοξικότητας οργανοφωσφορικών και καρβαμιδικών σκευασμάτων

 • Υγεία και ευζωία των αγροτικών ζώων και υγιεινή των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων

 • Επιδημιολογική διερεύνηση λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων των αγροτικών ζώων

 • Αλληλεπιδράσεις γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων με την υγεία και τα νοσήματα των αγροτικών ζώων

 • Διαχείριση υγείας σε επίπεδο εκτροφής

 • Εφαρμογές κλινικών, εργαστηριακών και απεικονιστικών διαγνωστικών τεχνικών στη ζωική παραγωγή

 • Διαγνωστική διερεύνηση λοιμωδών νοσημάτων με τη χρήση μεθόδων μοριακής ανάλυσης και νανοτεχνολογίας

 • Ποιοτικός έλεγχος στην εργαστηριακή διάγνωση μικροβιακών νοσημάτων

 • Αλληλεπίδραση ξενιστή-παθογόνου αναφορικά με λοιμώδη νοσήματα των κατοικίδιων ζώων, με έμφαση σε ζωονόσους

 • Συμβολή μικροβιακών παθογόνων στην αιτιοπαθογένεια αυτοάνοσων νοσημάτων αγνώστου αιτιολογίας

Ερευνητικά Προγράμματα

Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα:

 • Multi faced research in rabbits: a model to develop a healthy and safe production in respect with animal welfare. European Cooperation in Science and Technology. COST 848 Action. 2000-2005

 • Veterinary Network of Laboratories Researching into Improved Diagnosis and Epidemiology of Mycobacterial Diseases. Coordination action, 2004

 • Design of Effective and sustainable control strategies for LIVER fluke in Europe (DELIVER). FP6-FOOD. 2006-2009

 • Multiparametric detection of bio-molecule conjugated nanoparticles for the diagnostic investigation of mycobacterial infections of humans and animals (NANOMYC). FP6-LIFESCIHEALTH. 2007-2010

 • Capacity building for the control of Avian influenza through technology transfer and training (ConFluTech). FP6-POLICIES. 2007-2012

 • Epigenetics and Periconception Environment – Periconception environment as an Epigenomic lever for optimising food production and health in livestock. (EPICONCEPT) COST FA1201: 2012-2016

 • Small Ruminant Assist Training (Alltech-SRAT). ALLTECH©. 2018-2019

 • Post mortem examination and histology of bird carcasses collected following the application of the organophosphate chlorpyrifos. Tier3 solutions GmbH (Germany) for Corteva AgriscienceTM, The Agriculture Division of DowDuPontTM. 2013-2020

 • Swine diseases field diagnostic toolbox (SWINOSTICS). Horizon 2020. 2018-2021

 • European Network for Optimization of Veterinary Antimicrobial Treatment (ENOVAT). Cost Action, CA18217. 2019-2023

 • Disseminating Innovation Solutions for Antibiotic Resistance Management» (DISARM). Horizon 2020. 2019-2022

Εθνικά ερευνητικά προγράμματα

 • Επίδραση του επιπέδου διατροφής των μητέρων κατά την κύηση σε φυσιολογικά και παραγωγικά χαρακτηριστικά των απογόνων στο πρόβατο», ΕΠΕΑΕΚ «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» Ενίσχυση των ερευνητικών ομάδων στα Πανεπιστήμια» 2004-2008

 • Έλεγχος της βιοασφάλειας τροφίμων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από παιδιά. ΧΜ ΕΟΧ 2004-2009 και Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. 2009-2011

 • Μελέτη της επίδρασης του υποσιτισμού των προβατίνων στο τέλος της κυοφορίας και/ή κατά τη γαλουχία, σε φυσιολογικούς παραμέτρους των θηλυκών και αρσενικών απογόνων τους». ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. 2011-2013

 • Vaccine-based control of paratuberculosis. Αριστεία ΙΙ. 2014

 • Ανάπτυξη καινοτόμων μιγμάτων συμπυκνωμένων ζωοτροφών για την βελτιστοποίηση της ποιότητας του παραγόμενου πρόβειου γάλακτος (FEED FOR MILK). Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014-2020, Δράση: Ενίσχυση Σχεδίων Έρευνας Ανάπτυξης και Καινοτομίας & στον Τομέα Προτεραιότητας της RIS3 “ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ”. 2019-2020

 • Επιζωοτιολογική διερεύνηση της χωλότητας του άκρου ποδός, εκτίμηση των παραγόντων κινδύνου και ανάπτυξη πρωτοκόλλου, διάγνωσης, πρόβλεψης και ελέγχου της, σε εντατικά εκτρεφόμενα πρόβατα γαλακτοπαραγωγικής κατεύθυνσης. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». 2020-2021

 • Ολοκληρωμένη προσέγγιση κατά της προϊούσας πνευμονίας των προβάτων για τη διατήρηση και τη βιωσιμότητα των εκτροφών καθαρόαιμων προβάτων της φυλής Χίου. Εφαρμογή συστημάτων έγκαιρης ανίχνευσης του νοσήματος και δημιουργία ζώων αναπαραγωγής απαλλαγμένων από ρετροϊούς (RETROFREE). 1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας. 2020-2022

Συμμετοχή σε Οργανισμούς

Το προσωπικό του Εργαστηρίου συμμετέχει σε διάφορους διεθνείς οργανισμούς και επιτροπές:

 • IDF “Animal Health” Standing Committee

 • World Rabbit Science Association, Greek Branch, Country Representative

 • International Society for Animal Hygiene, Greek Branch, Country Representative

 • European Food Safety Authority (EFSA)

ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εργαστήριο Ανατομίας & Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ιερά οδός 75, Βοτανικός, Αθήνα
ΤΚ: 118 55

TEL:               210 529 4382
FAX:               210 529 4388
EMAIL:         tvagelis@aua.gr
ΩΡΑΡΙΟ:     
Δευ – Παρ | 09:00 – 15:00