210 529 4387
Εργαστήριο Ανατομίας & Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων,
Κτίριο Ι. Δημακόπουλος, 1ος όροφος

Γελασάκης Αθανάσιος

Επίκουρος Καθηγητής στα Νοσήματα Παραγωγικών Ζώων
Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων

Βιογραφία
 • Πτυχίο Κτηνιατρικής, Εργαστήριο Ζωοτεχνίας Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., 2005
 • PhD, Υγεία & Ευζωία Μικρών Μηρυκαστικών, Εργαστήριο Ζωοτεχνίας Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., 2007-2011
 • Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Εργαστήριο Ζωοτεχνίας Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., 2011-2015
 • MSc, Δημόσια Υγεία, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, 2011-2013
 • Dipl. Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Διαχείρισης της Υγείας των Μικρών Μηρυκαστικών (ECSRHM), 2014
 • Ερευνητής στο Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΓΟ-Δήμητρα, 2016-2018

 • Συμβασιούχος Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (2015-2018), Κολλέγιο Περρωτής της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής (2015-2017), Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2017).
Ερευνητική δραστηριότητα – Ενδιαφέροντα
Μέχρι σήμερα έχει συμμετάσχει σε 27 ερευνητικά προγράμματα (6 διεθνή ανταγωνιστικά, 6 εθνικά ανταγωνιστικά και 15 προγράμματα με ιδιωτική χρηματοδότηση), σε 5 από τα οποία ως επιστημονικά υπεύθυνος. Η ερευνητική του δραστηριότητα αφορά σε θέματα που άπτονται των νοσημάτων, της υγείας και ευζωίας των ζώων, καθώς και στην εκτροφή των παραγωγικών ζώων, στη διαχείριση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και στη συσχέτισή τους με την παραγωγικότητα των ζώων και τη βιωσιμότητα των εκτροφών. Τέλος, η έρευνά του περιλαμβάνει τη χρησιμοποίηση των επιστημών της κτηνιατρικής επιδημιολογίας και της βιοστατιστικής για την επεξεργασία και αξιολόγηση παρατηρήσεων σε θέματα υγείας και ευζωίας των ζώων και διαχείρισής τους σε επίπεδο εκτροφής, αλλά και σε θέματα δημόσιας υγείας (ζωοανθρωπονόσοι, τροφιμογενή νοσήματα).
Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
 • Angelou A., Gelasakis A.I., Schnyder M., Schaper R., Papadopoulos E. (2020) The ‘French heartworm’ in Greece: A countrywide serological survey of Angiostrongylus vasorum infection by combined detection of circulating antigens and specific antibodies. Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports, 19:100376. DOI: https://doi.org/10.1016/j.vprsr.2020.100376.
 • Kalogianni A.I., Bossis I., Ekateriniadou L., Gelasakis A.I. (2020) Etiology, Epizootiology and Control of Maedi-Visna in dairy sheep: A Review. Animals, 10:616. DOI: 10.3390/ani10040616.
 • Angelidis A, Komodromos D., Giannakou R., Arsenos G., Gelasakis A.I., Kyritsi M., Filioussis G., Hadjichristodoulou C., Torounidou P., Papa A., Sergelidis D. (2020) Isolation and characterization of Staphylococcus aureus and Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) from milk of dairy goats under low-input farm management in Greece. Veterinary Microbiology, 247, 108749. DOI: https://doi.org/10.1016/j.vetmic.2020.108749.
 • Kalogianni A.I., Lazou T., Bossis I., Gelasakis A.I. (2020) Natural Phenolic Compounds for the Control of Oxidation, Bacterial Spoilage and Foodborne Pathοgens in Meat. Foods 9(6):794.
 • Symeonidou I., Tassis P., Gelasakis A.I., Tzika E.D., Papadopoulos E. (2020) Prevalence and risk factors of intestinal parasite infections in Greek swine farrow-to-finish farms (accepted for publication in Pathogens MDPI).