210 529 4458
Εργαστήριο Γενικής & Ειδικής Ζωοτεχνίας,
Κτίριο Ι. Δημακόπουλος, 2ος όροφος

Λαλιώτης Γεώργιος

Επίκουρος Καθηγητής στην Εκτροφή Αγροτικών Ζώων
Εργαστήριο Γενικής & Ειδικής Ζωοτεχνίας

Βιογραφία
Απόφοιτος του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2002). Κάτοχος διπλώματος από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης «Ζωική Παραγωγή» (2004), και Διδάκτορας Γεωπονικών Επιστημών (2007). Πραγματοποίησε Μεταδιδακτορική Έρευνα στο Γ.Π.Α. με υποτροφία του Ι.Κ.Υ (2009-2010). Έχει εργαστεί ως Ειδικός Εισηγητής στον κλάδο των Γεωτεχνικών Επιστημών στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (2009-2017), ως Συνεργάτης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Υπεύθυνος σε θέματα κτηνοτροφίας και κτηνιατρικής (2016-2018) και ως Ερευνητής Δ’ (Πληθυσμιακή και Μοριακή Γενετική Παραγωγικών Ζώων) στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμός (ΕΛ.Γ.Ο.)-«ΔΗΜΗΤΡΑ» (2017-2019). Από το 2019 έχει ενταχθεί στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Εκτροφή Αγροτικών Ζώων».
Ερευνητική δραστηριότητα – Ενδιαφέροντα
  • Εκτροφή αγροτικών ζώων.
  • Μελέτη παραγωγικών ιδιοτήτων αγροτικών ζώων (μελέτη μηχανισμών λιπογένεσης και αναπαραγωγής).
  • Συσχέτιση γονιδιακών μεταλλάξεων με παραγωγικές ιδιότητες αγροτικών ζώων (πληθυσμιακή και μοριακή γενετική).
Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
  • G. P. Laliotis, I. Bizelis, E. Rogdakis (2018). Impact of deleterious single nucleotide polymorphisms on ovine g6pd gene using computational analysis approach. RJLBPCS 4:468 DOI: 10.26479/2018.0406.37.
  • Doulgerakis V., Kalyvas D., Bocaz E., Giannousis C., Feidakis M., Laliotis G. P., Patrikakis B., Bizelis I. (2019). An Animal Welfare Platform for Extensive Livestock Production Systems. Proceedings of the Poster and Workshop Sessions of AmI-2019-European Conference on Ambient Intelligence, Rome, Italy, 13-Nov-2019.
  • George P. Laliotis and Iosif Bizelis (2019). Current Knowledge on Ovine Glucose 6-Phosphate Dehydrogenase (G6pd): from Enzymatic Activity to -Omics Approaches and Future Perspectives’, International Journal of Current Advanced Research, 8(12): 20785-20789. DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2019. 20789.4068I.
  • G.P Laliotis, P. Koutsouli, K.Sotirakoglou, G. Savoini, I. Politis (2020). Short communication: Association of oxidative stress biomarkers and clinical mastitis incidence in dairy cows during the periparturient period. Journal of veterinary research (accepted).
  • D. Papachristou, P. Koutsouli, G.P. Laliotis, E.Kunz, M. Upadhyay, D.Seichter, I. Russ, B. Gjoko, N.Kostaras, I.Bizelis, I.Medugorac (2020). Genomic diversity and population structure of the indigenous Greek and Cypriot cattle. GSE (accepted).