Εργαστήριο Γενικής & Ειδικής Ζωοτεχνίας

Ερευνητικοί Τομείς

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Γενικής & Ειδικής Ζωοτεχνίας εστιάζονται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • Εκτροφή αγροτικών ζώων (Διαμόρφωση παραγωγικών συστημάτων και χειρισμός αγροτικών ζώων με έμφαση στη διαχείριση, την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, την ηθολογία και ευζωία των εκτρεφόμενων για παραγωγικούς σκοπούς ειδών).

 • Φυσιολογία Παραγωγικών Ιδιοτήτων των αγροτικών ζώων. Λιπώδης ιστός (λιποκύτταρα, ενζυμικές ενεργότητες). Προσδιορισμός Βιοχημικών παραμέτρων. Χαρακτηριστικά σφαγίου και κρέατος όλων των κρεοπαραγωγικών ζώων.

 • Γενετική Βελτίωση των αγροτικών ζώων. (Σχεδιασμός προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης και εκτίμηση γενετικών παραμέτρων σε πληθυσμούς αγροτικών ζώων).

 • Ποιότητα ζωικών προϊόντων (μελέτη παραμέτρων σχετιζόμενων με την ποιότητα του κρέατος και των αυγών, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στην ποιότητα του γάλακτος και των άλλων ζωικών προϊόντων).

 • Πληθυσμιακή, Βιοχημική και Μοριακή Γενετική των αγροτικών ζώων. (Βιοχημικοί πολυμορφισμοί, μελέτη και απομόνωση γονιδίων, ανίχνευση DNA πολυμορφισμών, εξέλιξη και ταυτοποίηση φυλών).

 • Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στα συστήματα εκτροφής των παραγωγικών ζώων.

Ερευνητικά Προγράμματα

Ερευνητικά προγράμματα με συμμετοχή των μελών του Εργαστηρίου Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας:

 • Γονιδιωματική σάρωση και εντοπισμός γονιδίων που επηρεάζουν (ανα)παραγωγικές ιδιότητες σε κρεοπαραγωγικά ορνίθια.

 • Innovation for Sustainable Sheep and Goat Production in Europe (iSAGE).

 • SMAll RuminanTs breeding for Efficiency and Resilience (SMARTER) (2018-2022)

 • Γονιδιωματική σάρωση, εντοπισμός και ανάλυση ρόλου γονιδίων σχετιζόμενων με το σωματικό βάρος στο είδος Gallus gallus.

 • Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για τη διαχείριση των εκτατικά εκτρεφόμενων μικρών και μεγάλων μηρυκαστικών, Περιφέρεια Ηπείρου, 2019-2021.

 • Different forces behind the development of genomic diversity in indigenous cattle strains and breeds in Greece and Germany. DAAD.

 • Climate Change in Agriculture (CLICHA). Erasmus + KA2 Action, European Union.

 • Δράση κατάρτισης πτηνοτρόφων: Broiler Farming στο πρόγραμμα «New Agriculture for a New Generation – Recharging Youth to revitalize the Agriculture and Food Sector of the Greek Economy».

 • Παραγωγή καινοτόμου προϊόντος επιδόρπιου γιαουρτιού με χρήση μικροφυκών. ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ Κύκλος.

 • Όξινος ορός γιαούρτης: Μετατρέποντας ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ Κύκλος.

 • Επιστημονική υποστήριξη σε θέματα ποιότητας γάλακτος. ΕΑΣ ΝΑΞΟΥ.

 • Μελέτη πρωτεολυτικών διεργασιών στο πρόβειο γάλα. ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΒΕΕ.

 • Ανάπτυξη διαγνωστικών δοκιμών υποκλινικής μαστίτιδας για μικρά μηρυκαστικά με εφαρμογή στο εργαστήριο και στο σημείο φροντίδας. Συγχρηματοδότηση Ελληνικής κυβέρνησης και Ευρωπαϊκού κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

 • Αξιολόγηση ανοσορυθμιστικών και αντι-υπερτασικών ιδιοτήτων γαλακτοκομικών υποπροϊόντων. ΙΚΥ.

 • Καινοτόμες προσεγγίσεις αξιοποίησης και συγκριτικά πλεονεκτήματα του τυρογάλακτος αιγοπρόβειας προέλευσης της περιφέρειας Ηπείρου. Περιφέρεια Ηπείρου.

 • Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή γιαουρτιού με αυξημένες βιολειτουργικές ιδιότητες. Συνεργασία 2011, ΓΓΕΤ.

 • Γενωμική επιλογή σε γαλακτοπαραγωγά πρόβατα. Συνεργασία 2011, ΓΓΕΤ.

 • Aυτάρκης και ποιοτική παραγωγή εγχώριου βοείου κρέατος.

 • Εκτίμηση της βιοδιαθεσιμότητας προστιθέμενου σιδήρου σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Biokid.

 • Η βιολογική αξία της σόγιας. JSK Hellas.

 • Η επίδραση της βιταμίνης Ε στην αντιοξειδωτική ικανότητα των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής. DSM Nutritional Products.

 • Η επίδραση της βιταμίνης Ε στο ανοσολογικό σύστημα του χοίρου.

 • Μελέτη των επιδράσεων της τεχνολογίας υπερ-υψηλής πίεσης στις ανοσορυθμιστικές ιδιότητες των πεπτιδίων του γάλακτος.

 • Ευεργετικές επιδράσεις των πεπτιδίων του γάλακτος στην εκδήλωση εντερικής ανοχής και στην απορρόφηση του σιδήρου.

 • Εφαρμογή της τεχνολογίας υπερ-υψηλής πίεσης για τη βελτίωση της απόδοσης και των χαρακτηριστικών ωρίμανσης ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων.

 • Ερευνητικό πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση & το Ελληνικό Δημόσιο, «Θαλής»: Αξιοποίηση φυσικών αντιοξειδωτικών στην εκτροφή των αγροτικών ζώων για παραγωγή προϊόντων ποιότητας.

 • Εμβρυϊκός προγραμματισμός σε κονίκλους: Επίδραση της διατροφής της μητέρας στην παραγωγικότητα, τη φυσιολογία και τη συμπεριφορά των απογόνων.

Συμμετοχή σε Οργανισμούς

Το προσωπικό του Εργαστηρίου συμμετέχει σε διάφορους διεθνείς οργανισμούς και επιτροπές:

 • European Federation of Animal Science

 • Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρία

 • Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία

 • Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε)

 • World Rabbit Science Association, Greek Branch

 • World Poultry Science Association, Greek Branch

 • Poultry Science Association (USA)

ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εργαστήριο Γενικής & Ειδικής Ζωοτεχνίας

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ιερά Οδός 75, Βοτανικός, Αθήνα
ΤΚ 118 55

TEL:               210 529 4430
FAX:               210 529 xxxx
EMAIL:         kdel@aua.gr
ΩΡΑΡΙΟ:     
Δευ – Παρ | 09:00 – 15:00