Εργαστήριο Ανατομίας & Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων

Το Εργαστήριο Διευθύνεται από τον Επίκουρο Καθηγητή Μπαλάσκα Χρήστο και ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα, που σχετίζεται με την Ανατομία, την Ιστολογία-Εμβρυολογία, τη Φυσιολογία, την Κυτταρική Βιολογία, την Μικροβιολογία, την Υγεία των ζώων, καθώς και την Δημόσια Υγεία.


Φιλοξενεί 4 μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, 1 μέλος ΕΔΙΠ και 1 μέλος ΕΤΕΠ. Τα μέλη του Εργαστηρίου συμμετέχουν σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα καθώς και στην υποστήριξη του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα παρέχοντας τεχνογνωσία και υπηρεσίες που αφορούν στην διαχείριση και στην υγιεινή των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, στη διάγνωση και στον έλεγχο των νοσημάτων σε επίπεδο εκτροφής καθώς και στην προάσπιση της υγείας και της ευζωίας των αγροτικών ζώων.

Ο σκοπός του Εργαστηρίου είναι διπλός. Αφενός, η παροχή θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων σχετικά με τη δομή και λειτουργία του οργανισμού, τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των συστημάτων του οργανισμού, των παθογόνων παραγόντων και του περιβάλλοντος για την εξασφάλιση της υγείας και της παραγωγικότητας των ζώων. Αφετέρου, η παραγωγή πρωτότυπης επιστημονικής γνώσης μέσω των ερευνητικών δραστηριοτήτων του επιστημονικού του προσωπικού.

ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εργαστήριο Ανατομίας & Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ιερά οδός 75, Βοτανικός, Αθήνα
ΤΚ: 118 55

TEL:               210 529 4382
FAX:               210 529 4388
EMAIL:         tvagelis@aua.gr
ΩΡΑΡΙΟ:     
Δευ – Παρ | 09:00 – 15:00