210 529 4383
Εργαστήριο Ανατομίας & Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων,
Κτίριο Ι. Δημακόπουλος, 1ος όροφος

Οικονομόπουλος Ιωάννης

Καθηγητής Κτηνιατρικής Μικροβιολογίας
Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων

Βιογραφία

Κτηνίατρος (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Κτηνιατρικής) με εξειδίκευση στην Κτηνιατρική Μικροβιολογία (MSc, Royal Veterinary College, University College London, UK), και στη Μοριακή Μικροβιολογία (PhD, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Κτηνιατρικής σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Ιατρικής).

 • Κοσμήτορας της Σχολής Επιστήμης των Ζώων για την περίοδο 2019 – 2022.
 • Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κολεγίου Εξειδίκευσης στην Κτηνιατρική Μικροβιολογία (ECVM – European College of Veterinary Microbiology), που λειτουργεί υπό την έγκριση του European Board of Veterinary Specializations (EBVS), για την περίοδο 2016-2021.
 • Ιδρυτικό Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Νανοτεχνολογίας στις Επιστήμες Υγείας.
 • Ειδικός Εμπειρογνώμονας του Πρακτορείου Διακεκριμένης Έρευνας (Research Executive Agency) της Ε.Ε. (EU and Euratom research and innovation programmes).
 • Εμπειρογνώμονας – Αξιολογητής της EAEVE (European Association for Establishments in Veterinary Education).
 • Κύριος Εφευρέτης ευρεσιτεχνιών που έχουν κατοχυρωθεί με 6 Ευρωπαϊκά Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας.
Ερευνητική δραστηριότητα – Ενδιαφέροντα
Συντονιστής / Επιστημονικός Επιβλέπων 20 διεθνών ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων
Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
 • Fecal shedding of Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis reduces before parturition in sheep? Mataragka A, Leousi E, Liandris E, Ntafis V, Leontides L, Aggelidou E, Bossis I, Triantaphyllopoulos K, Ikonomopoulos J. Small Ruminant Research 2017, 147: 32-36.
 • Autoimmune Diseases and Inflammatory Disorders of Unknown Etiology; Contemplating Causation and Implication in Public Health Protection. Ikonomopoulos J. International Journal of Cell Science & Molecular Biology 2018, 4(4): 555642. doi: 10.19080/IJCSMB.2018.04.555642.
 • Parturition affects test-positivity in sheep with subclinical paratuberculosis; investigation following a preliminary analysis. Mataragka A, Sotirakoglou K, Gazouli M, Triantaphyllopoulos KA, Ikonomopoulos J. Journal of King Saud University – Science 2019, In press. doi: 10.1016/j.jksus.2019.02.009.
 • Assessment of the use of PCR as an early diagnostic indicator of bovine tuberculosis in dairy farms. Mataragka A, Fytani V, Sotirakoglou K, Katsiolis A, Dile C, Ikonomopoulos J. Mycobacteria Diseases 2019, 9(1): 273.
 • Detection of the Deformed Wing Virus of bees using the polymerase chain reaction: a review with reference to method validation. Mataragka A, Leetham S, Smyth CS, Decaro N, Charistos L, Bouga M, Ikonomopoulos J. (2020). Journal of Apicultural Research, DOI: 10.1080/00218839.2019.1702324.