Εργαστήριο Γενικής & Ειδικής Ζωοτεχνίας

Το Εργαστήριο Διευθύνεται από τον Καθηγητή Πολίτη Ιωάννη και ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα, που σχετίζεται με τα κτηνοτροφικά Παραγωγικά Συστήματα, τη Φυσιολογία Παραγωγικών Ιδιοτήτων, την Ηθολογία και Ευζωία, τη Γενετική, τη Βιοχημεία, τη Γονιδιακή Τεχνολογία και Βιοτεχνολογία και τη Γενετική Βελτίωση των αγροτικών ζώων.


Φιλοξενεί 9 μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού και 2 ειδικό προσωπικό. Τα μέλη του Εργαστηρίου συμμετέχουν σε διάφορα εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα καθώς και στην υποστήριξη του τομέα της ζωικής παραγωγής στην Ελλάδα παρέχοντας βοήθεια σε ειδικά θέματα εκτροφής.

Το Εργαστήριο θεραπεύει 6 βασικά γνωστικά αντικείμενα: Εκτροφή, Φυσιολογία Παραγωγικών Ιδιοτήτων, Γενετική Βελτίωση, Ποιότητα ζωικών προϊόντων, Πληθυσμιακή-Βιοχημική-Μοριακή Γενετική και Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στα συστήματα εκτροφής των παραγωγικών ζώων.

Στόχος του Εργαστηρίου είναι η παραγωγή επιστημονικής γνώσης μέσω της έρευνας, η διδασκαλία των γνωστικών πεδίων της διατροφής σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, και η εφαρμογή των γνώσεων και μεταφορά τεχνολογίας στην πράξη σε κάθε επίπεδο. Έτσι, οι απόφοιτοι, μπορούν να παρέχουν συμβουλές και υπηρεσίες σε θέματα εκτροφής και γενετικής βελτίωσης των ζώων και βελτίωσης της ποιότητας των κτηνοτροφικών προϊόντων (γάλα, κρέας, αυγά).

 

ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εργαστήριο Γενικής & Ειδικής Ζωοτεχνίας

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ιερά οδός 75, Βοτανικός, Αθήνα
ΤΚ: 118 55

TEL:               210 529 4430
FAX:               210 529 xxxx
EMAIL:         kdel@aua.gr
ΩΡΑΡΙΟ:     
Δευ – Παρ | 09:00 – 15:00