Σας προσκαλούμε στην ημερίδα με θέμα: «Ανάπτυξη και σύγκριση μεθόδων ανίχνευσης και ποσοτικού προσδιορισμού φυτοοιστρογόνων σε πρώτες ύλες ιχθυοτροφών, ιχθυοτροφές και εκτρεφόμενα Μεσογειακά είδη ιχθύων»  την Πέμπτη 6 Απριλίου 2023 στο Αμφιθέατρο Βιβλιοθήκης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα.

H ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη και σύγκριση μεθόδων ανίχνευσης και ποσοτικού προσδιορισμού φυτοοιστρογόνων σε πρώτες ύλες ιχθυοτροφών, ιχθυοτροφές και εκτρεφόμενα Μεσογειακά είδη ιχθύων» EstroFish, που εντάσσεται στις Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» και εκτελείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το έργο EstroFish υλοποιείται από το Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας και το Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις του έργου μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://estrofish.aua.gr/