Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας

Το Εργαστήριο Διευθύνεται από την Καθηγήτρια Μήλιου Ελένη και ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα, που σχετίζεται με θέματα εκτροφής υδρόβιων οργανισμών, μαζικής παραγωγής φυτοπλαγκτονικών και ζωοπλαγκτονικών οργανισμών, αλιευτικής βιολογίας και διαχείρισης και εφαρμοσμένης υδροβιολογίας


Φιλοξενεί 6 μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού και 1 ειδικό τεχνικό εργαστηριακό προσωπικό. Τα μέλη του Εργαστηρίου συμμετέχουν σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα και σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα της γαλάζιας ανάπτυξης (European Universities, Erasmus Mundus, Research for Society, Blue Career Center)

Το Εργαστήριο θεραπεύει γνωστικά αντικείμενα, όπως: Εκτροφή, Ηθολογία, Διατροφή και Φυσιολογία υδρόβιων οργανισμών, Ιχθυοπαθολογία, Αλιευτική Βιολογία και Διαχείριση, Οικολογία καθώς και Παραγωγή Φυτοπλαγκτονικών και Ζωοπλαγκτονικών Οργανισμών

Στόχος του Εργαστηρίου είναι η παραγωγή επιστημονικής γνώσης μέσω της έρευνας, η διδασκαλία των γνωστικών πεδίων της υδροβιολογίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, και η εφαρμογή των γνώσεων και μεταφορά τεχνολογίας στην πράξη σε κάθε επίπεδο. Έτσι, οι απόφοιτοι, μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε θέματα βελτίωσης των παραγωγικών χαρακτηριστικών των ιχθύων σε συνθήκες εντατικής εκτροφής, βελτίωσης των συστημάτων παραγωγής, ελέγχου νοθείας και αυθεντικότητας αλιευμάτων σε ελληνικές θάλασσες, αλιευτικής διαχείρισης αποθεμάτων και αειφορικής διαχείρισης του υδάτινου περιβάλλοντος.

ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ιερά οδός 75, Βοτανικός, Αθήνα
ΤΚ: 118 55

TEL:               210 529 4405
FAX:               210 529 xxxx
EMAIL:         elenmi@aua.gr
ΩΡΑΡΙΟ:     
Δευ – Παρ | 09:00 – 15:00