Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας

Ιστορικό

Το Εργαστήριο της Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας ιδρύθηκε το 1977 από τον Καθηγητή κ. Σωφρόνιο Ε. Παπουτσόγλου. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, υπήρξε η δυνατότητα συνεχούς βελτίωσης, εκσυγχρονισμού και επέκτασης τόσο των εγκαταστάσεων όσο και του εξοπλισμού του (συνολική έκταση περίπου 900 m2), ώστε σήμερα, να αποτελεί ένα από τα αρτιότερα εξοπλισμένα Εργαστήρια του είδους του στην Ευρώπη. Το εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας είναι μέλος του ευρωπαϊκού πανεπιστημίου για την Ευφυή Αειφόρο Διαχείριση της Αστικής Παράκτιας Ζώνης EU-CONEXUS, ένα από τα πρώτα 17 Ευρωπαϊκά Υπερ-Πανεπιστήμια που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σκοπός

Κύρια κατεύθυνση του Εργαστηρίου είναι η επαρκής εκπαίδευση φοιτητών και νέων επιστημόνων σε θέματα εκτροφής υδρόβιων οργανισμών (ιχθύες, δίθυρα μαλάκια, δεκάποδα καρκινοειδή), καθώς και μαζικής παραγωγής φυτοπλαγκτονικών και ζωοπλαγκτονικών οργανισμών, αλλά και η βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε θέματα Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας, με απώτερο στόχο την αποτελεσματικότερη και ορθολογιστικότερη αξιοποίηση του υδάτινου περιβάλλοντος, συνδυάζοντας ορθή εφαρμογή των τρόπων παραγωγής υδρόβιων οργανισμών, προστασία του περιβάλλοντος και σεβασμό στην ευζωία των εκτρεφόμενων ειδών.

ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ιερά οδός 75, Βοτανικός, Αθήνα
ΤΚ: 118 55

TEL:               210 529 4405
FAX:               210 529 xxxx
EMAIL:         elenmi@aua.gr
ΩΡΑΡΙΟ:     
Δευ – Παρ | 09:00 – 15:00