Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας

Κλειστά κυκλώματα νερού

 • 1 κύκλωμα γλυκού νερού με ολική χωρητικότητα 43 m³. Αποτελείται από περισσότερες από 70 δεξαμενές διαφόρων μεγεθών και εξυπηρετεί εκπαιδευτικούς και πειραματικούς σκοπούς. Διαθέτει α) 2 ομάδες μηχανικών και 2 ομάδες βιολογικών φίλτρων, β) 3 ομάδες λαμπτήρων υπεριώδους ακτινοβολίας (UV), γ) 1 μεγάλου μεγέθους και 5 μικρότερου μεγέθους ψυκτικά μηχανήματα, δ) συσκευές ελέγχου της θερμοκρασίας του νερού και της φωτοπεριόδου, ε) αεραντλίες ειδικού τύπου για την παροχή ατμοσφαιρικού αέρα στο νερό των δεξαμενών και στ) 2 βιντεοκάμερες.

 • 1 κύκλωμα θαλασσινού νερού με ολική χωρητικότητα 3,5 m³. Αποτελείται από 24 δεξαμενές δύο διαφορετικών μεγεθών. Το κύκλωμα αυτό εξυπηρετεί, κυρίως, πειραματικούς σκοπούς όπως ελεγχόμενη αναπαραγωγή ιχθύων και εφαρμογή υδροπονίας. Διαθέτει α) 3 ομάδες μηχανικών και βιολογικών φίλτρων, β) συσκευές θερμάνσεως του νερού γ) σύστημα ελέγχου της φωτοπεριόδου και δ) 1 βιντεοκάμερα.

 • 1 κύκλωμα θαλασσινού νερού με ολική χωρητικότητα 35 m³. Αποτελείται από 40 δεξαμενές διαφόρων μεγεθών και εξυπηρετεί εκπαιδευτικούς και πειραματικούς σκοπούς. Διαθέτει α) 3 ομάδες μηχανικών και 3 ομάδες βιολογικών φίλτρων, β) 2 ομάδες λαμπτήρων υπεριώδους ακτινοβολίας (UV), γ) 2 ψυκτικά μηχανήματα, δ) συσκευές ελέγχου της θερμοκρασίας του νερού και της φωτοπεριόδου, ε) αεραντλίες ειδικού τύπου για την παροχή ατμοσφαιρικού αέρα στο νερό των δεξαμενών και στ) 2 βιντεοκάμερες.

 • 1 κύκλωμα θαλασσινού νερού με ολική χωρητικότητα 11 m³. Αποτελείται από 80 δεξαμενές διαφόρων μεγεθών και εξυπηρετεί εκπαιδευτικούς και πειραματικούς σκοπούς. Διαθέτει α) 4 ομάδες μηχανικών και βιολογικών φίλτρων, β) κεντρική ομάδα λαμπτήρων υπεριώδους ακτινοβολίας (UV), γ) κεντρικό ψυκτικό μηχάνημα, δ) συσκευές ελέγχου της θερμοκρασίας του νερού, ε) αεραντλίες ειδικού τύπου για την παροχή ατμοσφαιρικού αέρα στο νερό των δεξαμενών και στ) 2 βιντεοκάμερες.

 • 1 κύκλωμα θαλασσινού νερού με ολική χωρητικότητα 6 m³. Αποτελείται από 20 δεξαμενές διαφόρων μεγεθών Διαθέτει α) 2 ομάδες μηχανικών και βιολογικών φίλτρων, β) κεντρική μονάδα λαμπτήρων υπεριώδους ακτινοβολίας (UV), γ) κεντρικό ψυκτικό μηχάνημα, δ) συσκευές ελέγχου της θερμοκρασίας του νερού και της φωτοπεριόδου και ε) 1 βιντεοκάμερα. Το κύκλωμα έχει δυνατότητα προσαρμογής για χρήση γλυκού ή θαλασσινού νερού, ανάλογα με τις ερευνητικές ανάγκες.

Εξοπλισμός ανάλυσης νερού

 • Διατίθεται όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός (υάλινο υλικό, χημικά αντιδραστήρια, σπεκτροφωτόμετρα, τυποποιημένες τεχνικές εμπορίου-kit, πιπέττες κ.α.) για τον προσδιορισμό φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του θαλασσινού και γλυκού νερού (δεσμευμένο οξυγόνο, ελεύθερο και ολικό διοξείδιο του άνθρακα, ολική αλκαλικότητα, αμμωνία, νιτρώδη, νιτρικά και θειικά ιόντα, ιόντα χλωρίου, ολικός φώσφορος, αιωρούμενα σωματίδια, B.O.D., C.O.D., pΗ).

Εξοπλισμός βιοχημικών αναλύσεων

 • Παρέχεται η δυνατότητα, με την ύπαρξη όλου του απαραίτητου εξοπλισμού (υάλινο υλικό, λυοφιλιωτής, υγρός χρωματογράφος υψηλής απόδοσης (HPLC) αέριος χρωματογράφος (GC), αέριος χρωματογράφος – φασματογράφος μάζας (MS), αναλυτής αερίων και ηλεκτρολυτών αίματος, σύστημα ανάλυσης εικόνας σε ΗΥ, φυγόκεντροι κ.α.), προσδιορισμού σε υδρόβιους οργανισμούς: 1) Μεγάλου αριθμού αιματολογικών παραμέτρων (τριγλυκερίδια, χοληστερόλη, ολικά λίπη, αλβουμίνη, γλυκόζη, κορτιζόλη, ωσμωμοριακότητα, αιματοκρίτης, ερυθρά και λευκά αιμοσφαίρια, αιμοσφαιρίνη, αέρια αίματος, pΗ αίματος, ηλεκτρολύτες αίματος κ.α.). 2) Της χημικής συστάσεως του σώματος (ολικά λίπη, ολικές πρωτεΐνες, νερό, τέφρα). 3) Ολικών λιπών, γλυκογόνου, ασκορβικού οξέος, νερού και λοιπών παραμέτρων στο ήπαρ. 4) Ενζύμων του πεπτικού συστήματος. 5) Της εκατοστιαίας αναλογίας λιπαρών οξέων ήπατος, μυών, περισπλαχνικού λίπους, πλάσματος, καθώς και της χορηγούμενης τροφής. 6) Της αναπνευστικής επιφάνειας.

 • Ο προσδιορισμός του επιπέδου του stress (οξέος και χρόνιου) είναι ζωτικής σημασίας για την υδατοκαλλιεργητική πρακτική, αφού η έντασή του μπορεί να επηρεάσει την υγεία και την ευζωία των εκτρεφόμενων ειδών. Οι επιπτώσεις του έχουν οικονομικό αντίκτυπο στην επιχείρηση αλλά και στον καταναλωτή. Ο προσδιορισμός του stress μπορεί να επιτευχθεί με ακρίβεια μέσω του προσδιορισμού των συγκεντρώσεων των νευροδιαβιβαστών του εγκεφάλου των ψαριών. Στο Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας πραγματοποιούνται αναλύσεις υγρής χρωματογραφίας υψηλής ακρίβειας (HPLC/ECD) για τον καθορισμό των συγκεντρώσεων της σεροτονίνης (5-ΗΤ) και του μεταβολίτη της 5-ΗΙΑΑ, της ντοπαμίνης (DA) και των μεταβολιτών της DOPAC και HVA καθώς και της νοραδρεναλίνης (ΝΑ). Από τους λόγους 5-ΗΙΑΑ/5-ΗΤ και DOPAC/DA προσδιορίζονται η σεροτονινεργική και η ντοπαμινεργική δραστηριότητα αντίστοιχα.

 • Τέλος, το εργαστήριο πραγματοποιεί προσδιορισμό παραλυτικής τοξίνης των μαλακίων με τη χρήση υγρού χρωματογράφου υψηλής απόδοσης (HPLC).

Εξοπλισμός πλαγκτονικών και βενθικών οργανισμών

 • Υπάρχει όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός (θάλαμος ελεγχόμενης θερμοκρασίας, φωτισμού και υγρασίας, υψηλής ευκρίνειας μικροσκόπιο και στερεοσκόπια συνδεδεμένα με κάμερα και σύστημα ανάλυσης εικόνας σε ΗΥ, χημικά αντιδραστήρια κ.α.) για μελέτες φυτοπλαγκτονικών, ζωοπλαγκτονικών και βενθικών οργανισμών (κυρίως δίθυρα μαλάκια και καρκινοειδή).

Εξοπλισμός μοριακών αναλύσεων

 • Διατίθεται όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός για την απομόνωση και τη μελέτη νουκλεϊκών οξέων (DNA, RNA). Τα διαθέσιμα όργανα για μελέτες σε μοριακό επίπεδο είναι: Ανακινούμενος επωαστήρας, Ψυχόμενη φυγόκεντρος με πολλαπλές κεφαλές διαφορετικού μεγέθους, θερμοκυκλοποιητής PCR με δυνατότητες Real-Time PCR και High Resolution Melting, συσκευή οριζόντιας ηλεκτροφόρησης, φασματοφωτόμετρο εξειδικευμένο για νουκλεϊκά οξέα, ζυγοί ακριβείας, θάλαμος νηματικής ροής, κλίβανος αποστείρωσης, πιπέτες μεταβαλλόμενου όγκου.

Μελέτη παρασίτων ψαριών

 • Υπάρχει όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός (μικροσκόπια, στερεοσκόπια, χημικά αντιδραστήρια κ.α.) για παρασιτολογικές μελέτες (προετοιμασία νωπών και μόνιμων παρασκευασμάτων).

Εξοπλισμός πεδίου

Υπάρχει όλος ο εξοπλισμός (φορητά όργανα για προσδιορισμό φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού, δειγματολήπτες νερού και βιολογικού υλικού, κ.λπ.) που απαιτείται για σχεδόν κάθε τύπου υδροβιολογική μελέτη πεδίου.

 • Πειραματικά αλιευτικά εργαλεία

 • Drop-down cameras GVS για ημερήσιες και νυχτερινές λήψεις

 • Υποβρύχιες φωτογραφικές μηχανές – UW cameras

ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ιερά οδός 75, Βοτανικός, Αθήνα
ΤΚ: 118 55

TEL:               210 529 4405
FAX:               210 529 xxxx
EMAIL:         elenmi@aua.gr
ΩΡΑΡΙΟ:     
Δευ – Παρ | 09:00 – 15:00