Κοινωνική Προσφορά

Το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής από την ίδρυσή του, έχει ως θεμελιώδεις στόχους την αξιοποίηση της προόδου που έχει πραγματοποιηθεί στο επιστημονικό πεδίο, με σκοπό την ανάπτυξη νέων και προηγμένων προϊόντων και υπηρεσιών, την παραγωγή, τη μετάδοση και την προαγωγή της γνώσης και επιστήμης με την έρευνα και τη διδασκαλία και συντελεί στην άρτια διαμόρφωση καταρτισμένων και υπευθύνων επιστημόνων. Η συνεισφορά της Ζωικής Παραγωγής είναι σημαντική στους τομείς της βιομηχανίας, διατροφής, πρωτογενούς παραγωγής και περιβάλλοντος. Το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής έχει συνεισφέρει στην ακαδημαϊκή, οικονομική/παραγωγική, κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη του ΓΠΑ και της χώρας δημιουργώντας και αναπτύσσοντας:

 

Α. Σε ακαδημαϊκό επίπεδο:

  • Νέους τομείς και εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα αλλά και άλλα διεπιστημονικά υψηλού επιπέδου ερευνητικά αντικείμενα, σε συνδυασμό με την εφαρμογή μοντέρνων τεχνολογιών, στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, για την κατάρτιση και τη διασφάλιση άρτιας επαγγελματικής σταδιοδρομίας στους φοιτητές.
  • Συμφωνίες/συνεργασίες με εθνικά, ευρωπαϊκά και άλλα ξένα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα για ανταλλαγή φοιτητών, νέων ερευνητών και τη μεταφορά και διάχυση της γνώσης.
  • Επιμελείται της δημοσίευσης και έκδοσης υψηλού επιπέδου επιστημονικών άρθρων, περιοδικών και βιβλίων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Β. Σε οικονομικό/παραγωγικό επίπεδο:

  • Υλοποιεί ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς, ευρωπαϊκούς και άλλους ξένους οργανισμούς και παρέχει ερευνητικές θέσεις εργασίας σε νέους επιστήμονες.
  • Παρέχει υπηρεσίες έρευνας σε παραγωγικούς φορείς, εθνικούς αλλά και της αλλοδαπής με συνεργασίες και παροχή υπηρεσιών σε άλλες ερευνητικές ομάδες, εντός και εκτός του ιδρύματος, σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων.
  • Συνεργάζεται με παραγωγικούς φορείς για τη μεταφορά τεχνολογίας και γνώσης για τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών και την ανάπτυξη νέων προϊόντων

Γ. Σε κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο:

  • Οργανώνει Συνέδρια και επιστημονικές ημερίδες για τη μεταφορά και διάχυση της γνώσης προς την κοινωνία.
  • Συμμετέχει σε συμβουλευτικές δράσεις ακαδημαϊκών σπουδών και επαγγελματικής αποκατάστασης για μαθητές, φοιτητές, νέους επιστήμονες και νέους επαγγελματίες του χώρου της ζωικής παραγωγής.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Ιερά οδός 75, Βοτανικός, Αθήνα
ΤΚ: 118 55

ΤΗΛ:               210 529 4426 | 210 529 4414
EMAIL:         grezp@aua.gr
ΩΡΕΣ:       
Δευ – Παρ | 09:00 – 15:00