Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου για το εαρινό εξάμηνο 2023-24

Σας ενημερώνουμε ότι, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου από τους φοιτητές για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου 2023-24, θα ενεργοποιηθεί από την 1η-06-2024 έως και τις 23-06-2024.

Η διαδικασία της αξιολόγησης διενεργείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π.: https://app.modip.aua.gr/.

Η είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα μπορεί να γίνει και από την αρχική οθόνη της ιστοσελίδας της ΜΟ.ΔΙ.Π.: https://modip.aua.gr/.

Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση αφορά σε όλα τα μαθήματα των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών, που διδάχθηκαν κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-24.