Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως & Διατροφής

Χημικές αναλύσεις

Το Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής αναλαμβάνει τη χημική ανάλυση απλών και σύνθετων ζωοτροφών (προσδιορισμός ξηράς ουσίας, οργανικής ουσίας, πρωτεϊνών, λιπαρών και ινωδών ουσιών, ενεργειακού περιεχομένου κ.ά.) με χρήση σύγχρονων αναλυτικών συσκευών υψηλής ακρίβειας.

Πληροφορίες:

Κατάρτιση σιτηρεσίων

Τα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου πραγματοποιούν κατάρτιση ορθολογιστικών σιτηρεσίων παραγωγικών χερσαίων ζώων (μηρυκαστικά, χοίροι, πτηνά, κόνικλοι κ.ά.) και υδρόβιων οργανισμών (ιχθύων κλπ.) με χρήση ειδικού λογισμικού βασισμένου στον γραμμικό προγραμματισμό και χρησιμοποιώντας αξιόπιστα στοιχεία (χημικής σύστασης ζωοτροφών και αναγκών ζώων) από έγκυρες διεθνείς και ελληνικές βάσεις δεδομένων.

Πληροφορίες:

Πειραματικές μελέτες

Το Εργαστήριο αναλαμβάνει τη διεξαγωγή πειραματικών μελετών στις εγκαταστάσεις του ή σε κτηνοτροφικές μονάδες με σκοπό τη διαιτητική αξιολόγηση διαφόρων ζωοτροφών σε διάφορα είδη παραγωγικών ζώων (μηρυκαστικά, χοίροι, πτηνά, κόνικλοι κ.ά.) και τον έλεγχο της καταλληλόλητας διαφόρων πρόσθετων υλών στη διατροφή των παραγωγικών ζώων.

Πληροφορίες:

Μελέτες εφαρμογής – Συμβουλευτική

Το Εργαστήριο μπορεί να εκπονήσει μελέτες εφαρμογής, που έχουν σχέση με βιομηχανίες ζωοτροφών, διαχείριση βοσκοτόπων, διατροφή παραγωγικών ζώων, αξιοποίηση υποπροϊόντων γεωργικών βιομηχανιών ή βιοκαυσίμων στη διατροφή των ζώων κ.ά. Επιπλέον το εξειδικευμένο, σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα, προσωπικό του Εργαστηρίου, παρέχει συμβουλές πάσης φύσεως σε θέματα διατροφής παραγωγικών ζώων.

Πληροφορίες:

ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως & Διατροφής

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ιερά οδός 75, Βοτανικός, Αθήνα
ΤΚ: 118 55

TEL:               210 529 4412
FAX:               210 529 4413
EMAIL:         ekatsarou@aua.gr
ΩΡΑΡΙΟ:     
Δευ – Παρ | 09:00 – 15:00