210 529 4614
Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας,
Κτίριο Ι. Δημακόπουλος

Δημητρόγλου Αρκάδιος

Επίκουρος Καθηγητής στη Διατροφή Εκτρεφόμενων Ιχθύων
Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας

 
Βιογραφία
Απόφοιτος από το Τμήμα Ιχθυοκομίας – Αλιείας (2003) του Α.Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Πλύμουθ, Ηνωμένο Βασίλειο, όπου απέκτησε τόσο το μεταπτυχιακό του με έρευνα (MRes) πάνω στην εφαρμοσμένη βιολογία ιχθύων (2004) όσο και το διδακτορικό στη διατροφή ιχθύων (2009). Η ερευνητική του εμπειρία ξεκινά από τη περίοδο της πρακτικής του άσκησης στο τμήμα Υδατοκαλλιεργειών του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Κρήτης (πρώην Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ..), μέχρι τη στιγμή που έφυγε για να ξεκινήσει το μεταπτυχιακό του στην Αγγλία. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα εργάστηκε στο Νηρέα Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε. (Avramar) ως Υπεύθυνος Ερευνητικών και Καινοτόμων Δράσεων στο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας (2010-2022). Σε όλη αυτή τη διάρκεια έχει ασχοληθεί με την ανάπτυξη και τη βελτίωση της διατροφής σε όλα τα στάδια εκτροφής ψαριών (από λάρβες έως γεννήτορες) των πιο σημαντικών εκτρεφόμενων ειδών της Μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας, τη τσιπούρα, το λαβράκι και το φαγκρί. Επιπλέον, με την εμπλοκή του στα προγράμματα γενετικής επιλογής του Νηρέα (τσιπούρα, λαβράκι και φαγκρί, family-based breeding programs) έχει αποκτήσει γνώσεις φυσιολογίας και διαχείρισης γεννητόρων. Με την ομάδα του τμήματος Ε & Α του Νηρέα συμμετείχε ενεργά στη συγγραφή και την υλοποίηση 12 ερευνητικών προγραμμάτων (Εθνικών και Ευρωπαϊκών). Το ενδιαφέρον του για την έρευνα στο χώρο ενισχύεται και από τη συμμετοχή του ως μέλος τόσο στην Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα για τις Υδατοκαλλιέργειες (ΕΤΕΠΥ), όσο και στη Παγκόσμια Εταιρεία Υδατοκαλλιεργειών (WAS) ενώ είναι κάτοχος πιστοποιητικού διαχείρισης εργαστηριακών ζώων (FELASA).
Ερευνητική δραστηριότητα – Ενδιαφέροντα
  • Διατροφή εκτρεφόμενων ιχθύων με έμφαση στα διατροφικά συμπληρώματα για τη βελτίωση παραγωγικών δεικτών
  • Εκτροφή και διαχείριση ιχθύων σε παραγωγικές συνθήκες – βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια
  • Διαχείριση γεννητόρων σε παραγωγικές συνθήκες
  • Φυσιολογία και ευζωία εκτρεφόμενων ιχθύων σε εντατικές συνθήκες εκτροφής
Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
  • Krick, M.V., Desmarais, E., Samaras, A., Gueret, E., Dimitroglou, A., Pavlidis, M., Tsigenopoulos, C.S., Guinand, B., 2021. Family-effects in the epigenomic response of red blood cells to a challenge test in the European sea bass (Dicentrarchuslabrax, L.). BMC Genomics 22, 111
  • Chatziplis, D., Oikonomou, S., Loukovitis, D., Tsiokos, D., Samaras, A., Dimitroglou, A., Kottaras, L., Papanna, K., Papaharisis, L., Tsigenopoulos, C., Pavlidis, M., 2020. QTL for stress and disease resistance in European sea bass, Dicentrarhus labrax L.. Animals, 10, 1668.
  • Papaharisis, L., Tsironi, T., Dimitroglou, A., Taoukis, P., Pavlidis, M., 2019. Stress assessment, quality indicators and shelf life of three aquaculture important marine fish, in relation to harvest practices, water temperature and slaughter method. Aquaculture Research, 50, 2608-2620.
  •  Samaras, A., Dimitroglou, A., Sarropoulou, E., Papaharisis, L., Kottaras, L., Pavlidis, M., 2016. Repeatability of cortisol stress response in the European sea bass (Dicentrarchus labrax) and transcription differences between individuals with divergent responses. Scientific Reports, 6, 34858; doi: 10.1038/srep34858.
  •  Ringø, E., Zhou, Z., Vecino, J.L.G., Wadsworth, S., Romero, J., Krogdahl, Å., Olsen, R.E., Dimitroglou, A., Foey, A., Davies, S., Owen, M., Lauzon, H.L., Martinsen, L.L., De Schryver, P., Bossier, P., Sperstad, S., Merrifield, D.L. 2016. Effect of dietary components on the gut microbiota of aquatic animals. A never-ending story? Aquaculture Nutrition 22; 219 – 285.