Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως & Διατροφής

Το Εργαστήριο Διευθύνεται από τον Καθηγητή Μουντζούρη Κωνσταντίνο και ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα, που σχετίζεται με τη Φυσιολογία Θρέψεως, την Εφαρμοσμένη Διατροφή, τις εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας και τη Χημεία των φυσικών και συνθετικών βιοδραστικών προϊόντων στη διατροφή των παραγωγικών κυρίως ζώων.


Φιλοξενεί 8 μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού και 3 ειδικό προσωπικό. Τα μέλη του Εργαστηρίου συμμετέχουν σε διάφορα εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα καθώς και στην υποστήριξη του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα παρέχοντας βοήθεια σε θέματα εφαρμοσμένης διατροφής, πρόσθετων υλών, τεχνολογίας ζωοτροφών, διαχείρισης βοσκοτόπων και χρήσης βιοδραστικών προϊόντων.

Το Εργαστήριο θεραπεύει 6 βασικά γνωστικά αντικείμενα: Βρωματολογία, Διαχείριση Βοσκοτόπων, Φυσιολογία Θρέψεως, Εφαρμοσμένη Διατροφή, Βιοτεχνολογικές εφαρμογές στη Διατροφή και Χημεία Βιοδραστικών Προϊόντων.

Στόχος του Εργαστηρίου είναι η παραγωγή επιστημονικής γνώσης μέσω της έρευνας, η διδασκαλία των γνωστικών πεδίων της διατροφής σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, και η εφαρμογή των γνώσεων και μεταφορά τεχνολογίας στην πράξη σε κάθε επίπεδο. Έτσι, οι απόφοιτοι, μπορούν να παρέχουν εξειδικευμένες συμβουλές και υπηρεσίες σε θέματα διατροφής ή πολιτικής επί της διατροφής που έχουν σχέση με τη βελτίωση των αποδόσεων των ζώων, τη διατήρηση της καλής υγείας και παραγωγικότητας, τη χημική σύσταση, την ποιότητα των κτηνοτροφικών προϊόντων (γάλα, κρέας, αυγά) και την διασφάλιση της υγείας του καταναλωτή.

ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως & Διατροφής

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ιερά οδός 75, Βοτανικός, Αθήνα
ΤΚ: 118 55

TEL:               210 529 4412
FAX:               210 529 4413
EMAIL:         ekatsarou@aua.gr
ΩΡΑΡΙΟ:     
Δευ – Παρ | 09:00 – 15:00