Η Διακήρυξη των Επιστημόνων στο Δουβλίνο για τον κοινωνικό ρόλο της Ζωικής Παραγωγής