Συνάντηση επιτροπής εργασίας ειδικών (EWG 23-12: Expert Working Group) για την εκτίμηση αλιευτικών αποθεμάτων στην Αδριατική, το Ιόνιο και το Αιγαίο