Διαδικτυακή Παρουσίαση σχετικά με τη χορήγηση Υποτροφίας από το ίδρυμα Fulbright στην Ελλάδα και το Georgetown University

Dear partners and friends,

Fulbright Greece and Georgetown University are thrilled to share with you an exciting opportunity for students, scholars or professionals from Greece who seek to pursue their studies in the U.S. 

To this end, Fulbright Greece and Georgetown University are hosting an online webinar on Tuesday, December 12th at 6pm (Greece) to present the scholarship which is being offered jointly between the two institutions. You are welcome to disseminate the information below and the virtual webinar link for the presentation on December 12th as you see fit.