Πρόσκληση για διαδικτυακή εκπαίδευση στο πλαίσιο του έργου «DTRaIN – Καινοτομία για τον αγροδιατροφικό τομέα»

Προς κάθε ενδιαφερόμενο επαγγελματία, φοιτητή, εκπαιδευτή κ.λπ. στον αγροδιατροφικό τομέα που θα επιθυμούσε να παρακολουθήσει το ακόλουθο εκπαιδευτικό σεμινάριο.

H Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνης και ειδικότερα το Τμήμα Παιδείας, ΔΒΜ, και Απασχόλησης σας καλεί  να παρακολουθήσετε  διαδικτυακή ασύγχρονη εκπαίδευση πάνω στην εφαρμογή της Σχεδιαστικής Σκέψης (Design Thinking), ως μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων στον Αγροδιατροφικό Τομέα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος DTRaIN (Erasmus+)

Το εκπαιδευτικό υλικό είναι στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και αποτελείται από πέντε θεματικές ενότητες:

  1. Εισαγωγή στη Σχεδιαστική Σκέψη
  2. Παρατήρηση (Συλλογή δεδομένων)
  3. Ιδεοποίηση (Παραγωγή Ιδεών)
  4. Προτυποποίηση (Παραγωγή προτεινόμενης ιδέας)
  5. Δοκιμή προτεινόμενης ιδέας   

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δωρεάν, ακολουθώντας τον σύνδεσμο  https://dtrain.sqlearn.com/ Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση συμμετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.