Οκτώβριος 2022

Month

Ενημερώνουμε ότι λόγω της συμμετοχής του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής στο 36ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρίας, κάποια από τα μαθήματα του Τμήματος ενδέχεται να αναβληθούν από Τετάρτη 05/10/2022έως και Παρασκευή 07/10/2022. Παρακαλούμε επικοινωνείστε με τους διδάσκοντες για περισσότερες πληροφορίες.
Read More

Τελευταία Σχόλια