Σεπτέμβριος 2023

Month

ΟΡΘΗ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΓΕΖ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΕΚΛΟΓΩΝ-ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ-ΔΝΤΗ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ-ΕΖΠ-ΓΠΑDownload ΟΡΘΗ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΕΦΗΡΜ.ΥΔΡΟΒ._ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΕΚΛΟΓΩΝ-ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ-ΔΝΤΗ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ-ΕΖΠ-ΓΠΑDownload ΟΡΘΗ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΦΘΔ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΕΚΛΟΓΩΝ-ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ-ΔΝΤΗ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ-ΕΖΠ-ΓΠΑDownload
Read More
Σύμφωνα με την 143458/Ζ1 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2011/16.9.2015) «Οι φοιτητές των Α.Ε.Ι., οι οποίοι είναι μόνιμα υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, δικαιούνται να μεταφέρουν, κατά τις κείμενες διατάξεις, τη θέση φοίτησής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου, εφόσον είναι φοιτητές Πανεπιστημίου και σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Τ.Ε.Ι., εφόσον είναι φοιτητές Τ.Ε.Ι., που εδρεύει στην πόλη...
Read More
ΕΖΠ-ΓΠΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΕΚΛΟΓΩΝ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΤΜΗΜΑΤΟΣ-ΕΖΠ_2024Download ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ-ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΣτΤ-ΕΖΠ-ΓΠΑ_2024Download
Read More
Κύρωση-πινάκων-εισαγομένων-στα-ΑΕΙ-Αλλοδαπών-Αλλογενών-2023-ΑΔΑ-6ΟΒΠ46ΝΚΠΔ-Χ0ΡDownload
Read More

Τελευταία Σχόλια