210 529 4460
Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως & Διατροφής,
Κτίριο Ι. Δημακόπουλος, 1ος όροφος

Παρασκευάς Βασίλειος

Επίκουρος Καθηγητής στις Ζωοτροφές-Φυτικά Βιοενεργά Συστατικά στη Διατροφή των Ζώων
Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως & Διατροφής

 
Βιογραφία
 • 2006: Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 2009: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 2019: Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • 2019-2021: Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος επιλογής «Εκτροφή Ζώων Συντροφιάς» του 5ου εξαμήνου του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στα πλαίσια του προγράμματος απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού
 • 2019-2021: Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) (3η θέση Πανελληνίως)
 • 2012-2021: Επιστημονικός συνεργάτης με ιδιωτικό συμφωνητικό σε ερευνητικά προγράμματα
 • 2021- έως σήμερα: Μέλος ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Ζωοτροφές-Φυτικά Βιοενεργά Συστατικά στη Διατροφή των Ζώων».
Ερευνητική δραστηριότητα – Ενδιαφέροντα
 • Αποτελεσματικότητα χορήγησης φυτικών βιοενεργών συστατικών στη διατροφή των ζώων
 • Επίδραση της Διατροφής με την προσθήκη φυτογενών συστατικών στο αποτύπωμα φυσιολογικών δεικτών της εντερικής οικολογίας παχυνόμενων ορνιθίων
 • Επίδραση διατροφικών παραγόντων επί κυτταροπροστατευτικών, αντιοξειδωτικών και αποτοξινωτικών μηχανισμών σε παχυνόμενα ορνίθια
Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
 • Mountzouris, K. C., Paraskeuas, V. and Griela E. 2022. Chapter: Gut Microbiota, Immunity, and Health in Production, Animals, “Adaptive Poultry Gut Capacity to Resist Oxidative Stress” pp 243-262. Part of The Microbiomes of Humans, Animals, Plants, and the Environment book series (MHAPE, volume 4). DOI: 10.1007/978-3-030-90303-9_12
 • Paraskeuas V., Griela E., Bouziotis D., Fegeros K., Antonissen G. and Mountzouris, K. C. 2021. Effects of Deoxynivalenol and Fumonisins on Broiler Gut Cytoprotective Capacity. 13: 729 https://doi.org/10.3390/toxins13100729
 • Griela E., Paraskeuas V., and Mountzouris, K. C. 2021. Effects of Diet and Phytogenic Inclusion on the Antioxidant Capacity of the Broiler Chicken Gut. Animals. 11:729. https://doi.org/10.3390/ani11030739
 • Konstantinos C. Mountzouris, Paraskeuas, , Konstantinos Fegeros. 2020. Priming of intestinal cytoprotective genes and antioxidant capacity by dietary phytogenic inclusion in broilers. Anim. Nutr. 6:305-312 https://doi.org/10.1016/j.aninu.2020.04.003
 • Mountzouris, K. C., Paraskeuas, V., Griela E., Papadomichelakis, G. and Feggeros, K. 2019. Effects of phytogenic inclusion level on broiler carcass yield, meat antioxidant capacity, availability of dietary energy, and expression of intestinal genes relevant for nutrient absorptive and cell growth–protein synthesis metabolic functions. Anim. Prod. Sci. 60:242-253. https://doi.org/10.1071/AN18700