Εργαστήριο Γενικής & Ειδικής Ζωοτεχνίας

Ιστορικό

Το Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας αποτελεί μετεξέλιξη της Έδρας Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας που υπήρχε στον κατάλογο των εδρών με βάση τον Ιδρυτικό Νόμο της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών το 1920 και με πρώτο Καθηγητή τον Ιωάννη Δημακόπουλο. Μετά την αποχώρηση του κ. Ι. Δημακόπουλου, τη διεύθυνση του Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας ανέλαβε ο καθηγητής Α. Καραντούνιας. Καθοριστική για την περαιτέρω εξέλιξη του Εργαστηρίου ήταν η ανάληψη της διεύθυνσης από τον Καθηγητή κ. Ε. Ρογδάκη το διάστημα 1979-2009, ο οποίος έδωσε σημαντική ώθηση τόσο στην εκπαιδευτική όσο και στην ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου.

Από το Σεπτέμβριο του 2012 έως σήμερα η διεύθυνση του Εργαστηρίου ασκείται από τον Καθηγητή κ. Ιωάννη Πολίτη.

Το Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας υπηρετεί τα αντικείμενα της Εκτροφής Αγροτικών Ζώων, φυσιολογίας Παραγωγικών Ιδιοτήτων (κρέας, γάλα, αυγά), Γενετικής Βελτίωσης, Μοριακής Γενετικής-Βιοτεχνολογίας, Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων, Παραγωγικών Συστημάτων και Ηθολογίας-Ευζωίας Αγροτικών Ζώων.

Το Εργαστήριο μέσω του εκάστοτε διευθυντή ασκεί όπως προβλέπεται από τον Ιδρυτικό νόμο της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών τη διοίκηση του Κτηνοτροφείου του Ιδρύματος.

Σκοπός

Σκοπός του Εργαστηρίου Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας είναι:

    • να παρέχει στους φοιτητές του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με την Εκτροφή των Μονογαστρικών και Μηρυκαστικών Ζώων, και άλλων κατηγοριών ζώων τα οποία αξιοποιούνται για την παραγωγή χρήσιμων για τον άνθρωπο προϊόντων, τα κτηνοτροφικά Παραγωγικά Συστήματα, τη Φυσιολογία Παραγωγικών Ιδιοτήτων, την Ηθολογία και Ευζωία, τη Γενετική, τη Βιοχημεία, τη Γονιδιακή Τεχνολογία και Βιοτεχνολογία, τη Γενετική Βελτίωση των αγροτικών ζώων (βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίροι, πτηνά, κόνικλοι κλπ), το περιβάλλον τη διαχείριση αποβλήτων και τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στην κτηνοτροφία.

    • να παράγει βασική επιστημονική γνώση μέσω της έρευνας που συντελείται κατά την εκπόνηση πρωτότυπων πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών, διδακτορικών διατριβών καθώς και από τις ερευνητικές δραστηριότητες του προσωπικού του Εργαστηρίου.

ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εργαστήριο Γενικής & Ειδικής Ζωοτεχνίας

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ιερά οδός 75, Βοτανικός, Αθήνα
ΤΚ: 118 55

TEL:               210 529 4430
FAX:               210 529 xxxx
EMAIL:         kdel@aua.gr
ΩΡΑΡΙΟ:     
Δευ – Παρ | 09:00 – 15:00