5 Απριλίου, 2022

Day

Εκ μέρους του Διευθυντή του ΔΠΜΣ «Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη» Αναπλ. Καθηγητή κ. Π. Καρανικόλα και του Καθηγητή κ. Κ. Τσιμπούκα, σας προσκαλούμε στην Ημερίδα με τίτλο «Ορθολογική Διατροφή Παραγωγικών Ζώων: Σύγχρονες Προσεγγίσεις & Πρακτικές με Σκοπό τη Διατροφική & Επισιτιστική Ασφάλεια». Η ημερίδα οργανώνεται από το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Επιχειρηματικότητα Συμβουλευτική στην...
Read More

Τελευταία Σχόλια